Många av de patienter du möter har vant sig vid att kämpa sig upp ur sängen varje dag. Stela på morgonen har de kanske också vaknat av smärta på efternatten. Det kan dessutom gå många år mellan de första symtomen och en korrekt diagnos. 

Men med hjälp av rätt frågor, väl utförd klinisk undersökning och ett tydligt remitteringsförfarande kan patienterna snabbare få rätt behandling och en möjlighet till ett mer aktivt liv. På den här sidan finns utbildningsmaterial för dig som möter patienter med inflammatorisk ryggsjukdom. Materialet är bland annat tänkt att fungera som stöd för dig som vårdpersonal vid identifiering och remittering av patienter med misstänkt inflammatorisk ryggsjukdom. 


Utbildning del I: Screening, remittering och behandling ur ett tvärfunktionellt perspektiv

I inspelningen av detta interaktiva webbinarium möter du en tvärfunktionell expertpanel som diskuterar olika tillvägagångssätt för patientidentifiering, remittering och behandling. Panelen diskuterar också vilka möjligheter och utmaningar de upplever inom området idag samt svarar på de frågor som åhörarna skickade in under sändningen. Utbildningen vänder sig till specialister i allmänmedicin samt fysioterapeuter som träffar patienter med misstänkt inflammatorisk ryggsjukdom.

 
 
  VIDEO  

Screening, remittering och behandling ur ett tvärfunktionellt perspektiv

SE2402229313

Har du ont om tid?

Här hittar du separata filmer för varje föreläsning som presenterades under webbinariet.

 

 

  VIDEO  

Del 1: Diagnos och klinisk undersökning

SE2402229313

 

 

  VIDEO  

Del 2: Remittering

SE2402229313

 

 

  VIDEO  

Del 3: Behandling

SE2402229313

 

 


Utbildning del II: Vad ska du som fysioterapeut tänka på under mötet med patient?

Nu finns den inspelade versionen av webbföreläsningen tillgänglig för dig som vill lära dig mer om fysioterapeutens roll under mötet med en patient med misstänkt inflammatorisk ryggsjukdom. Under ett interaktivt webbinarium möter du en expertpanel som redogör och diskuterar olika metoder för förenklad patientidentifiering. Panelen diskuterar också vilka möjligheter och utmaningar de upplever inom området idag samt svarar på de frågor som åhörarna skickade in under sändningen.

 
 
  VIDEO  

Träffar du patienter med inflammatorisk ryggsjukdom?

SE2402229313

Har du ont om tid?

Här hittar du separata filmer för varje klinisk undersökning som presenterades under webbinariet.

 

 

  VIDEO  

Avsnitt 1 – Inspektion, generell rörlighet och funktion

SE2402229313

 

 

  VIDEO  

Avsnitt 2 – BASMI-mätning

SE2402229313

 

 

  VIDEO  

Avsnitt 3 – Thoraxexpansion

SE2402229313

 

 


 

 

  VIDEO  

Avsnitt 4 – Bäckenledsprovokation

SE2402229313


 

 

  VIDEO  

Avsnitt 5 – MASES entesitstatus

SE2402229313

 

Remitteringsguiden

Det här är en praktisk guide som du kan använda i dina patientmöten. Den är tänkt som stöd för enkel identifiering och effektiv remittering av patienter med inflammatorisk ryggsjukdom. Verktyget Innehåller bland annat tydliga differentieringskriterier, behandlingsmål och viktiga frågor att ställa till din patient.

Få det senaste inom din specialitet

Anmäl dig till våra digitala utskick.

 

Boka informationsmöte

Boka ett infomationsmöte med oss på din arbetsplats eller via webben.

Kontakta oss

Har du frågor eller vill komma i kontakt med oss?

SE2401231033 (23 januari 2024)