Föreläsning om transitionsprocessen från barn- till vuxenreumatologen för patienter med juvenil idiopatisk artrit med Anna Vermé, barnsjuksköterska i reumatologi vid Karolinska Universitetssjukhuset

Att få en kronisk diagnos som barn/ung vuxen ställer krav på förståelse och egenansvar för sjukdomen och dess behandling. En väl förberedd patient inför överföringen mellan barn- till vuxenreumatologen är av största vikt för patienten och bör innefatta alla livet aspekter, ha en multidimensionell inriktning samt pågå under flera år. Ta del av föreläsningen för att få ökad insikt i hur man kan göra skillnad under övergångsprocessen mellan barn- till vuxenreumatologen för patienter diagnosticerade med juvenil idiopatisk artrit.

 
SE2302288112 (28 februari 2023)