Enerzair® Breezhaler®

Propeller®-sensor för BREEZHALER®-inhalator (nedan kallad sensor/sensorn för BREEZHALER® och Propeller®-mobilapp (nedan kallad ”appen”) tillhör Propeller Health®.

Nästa generations inhalatorsystem för behandling av astma – BREEZHALER® med sensor*

En sensor som kan anslutas till en inhalator skapar nya möjligheter att stödja följsamheten vid astmabehandling, vilket kan...Läs mer

SE2105046768 (4 maj 2021)

Välkontrollerad astma definieras som ett tillstånd där patienten i princip är fri från andningssymtom, både dag och natt och dessutom utan allvarliga exacerbationer. Patienten ska ha ett litet eller inget behov av vid behovsmedicinering för att lindra besvär och leva ett normalt, aktivt och produktivt liv. 1,3,4,6

Vid välkontrollerad astma är man fri från besvärande...Läs mer

SE2101277212 (27 januari 2021)

Här finner du som är vårdgivare och ordinerar ENERZAIR® BREEZHALER® instruktionsfilmer om sensorn, appen och användning av inhalatorn.

BREEZHALER®-inhalator användarinstruktioner Hur man använder BREEZHALER®-inhalatorn. Kom igång med SENSOR till ENERZAIR® BREEZHALER® Hur man installerar ENERZAIR® BREEZHALER® med SENSOR och Propeller-appen. ...Läs mer
SE2012153243 (15 dec 2020)

ENERZAIR® BREEZHALER® är ett nytt läkemedel för behandling av okontrollerad astma hos vuxna som redan står på behandling med LABA och ICS i hög dos. Till grund för läkemedlets godkännande ligger en stor kontrollerad och dubbelblind studie, IRIDIUM, vilken sammanfattas här:

Trots behandling med inhalerad kortikosteroid (ICS) och lång-verkande beta2-stimulerare (LABA...Läs mer

SE2010211559 (21 okt 2020)

Här kan du anmäla intresse för att boka in ett möte med oss. Du kan boka ett möte på din arbetsplats eller ett möte via webben.

Möte över webb

Vi hoppas att vi med hjälp av webbmöten kan erbjuda dig en mer flexibel och interaktiv mötesform som passar in i din vardag. Vi använder ett webbaserat verktyg som möjliggör att du kan se en Novartis representant och...Läs mer

SE2010095287 (9 oktober 2020)

Registrera dig till vårt nyhetsbrev för att på ett enkelt sätt hålla dig uppdaterad och fortbilda dig inom terapiområdet luftvägar, med fokus på astma. Nyhetsbrevet kan innehålla produktinformation. I våra utskick får du värdefull information som:

inbjudningar till planerade vetenskapliga symposier, seminarier, workshops och webcasts. tillgängliga fortbildningar, föreläsningar och...Läs mer
SE2010095287 (9 oktober 2020)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request