Filtrera
Återställ
3 material hittades
För hjärtsvikt hos vuxna. Information om byte från ACE-hämmare till ENTRESTO (ENT112). För patienter, produktinformation
För hjärtsvikt hos vuxna. Patientinformation om ENTRESTO (ENT111). För patienter, produktinformation
För hjärtsvikt hos vuxna. Doskort för ENTRESTO (ENT101). För vårdpersonal, produktinformation