Kesimpta® är indicerat för behandling av vuxna patienter med RMS med aktiv sjukdom som definieras av kliniska eller bilddiagnostiska fynd.
Godkännandet av Kesimpa® baseras på resultat från två parallella, identiskt utformade, dubbelblinda, randomiserade fas 3-studier, ASCLEPIOS I och II.
Multipel skleros (MS) är en kronisk neurologisk sjukdom.
Lär dig mer om hur Kesimpta® administreras, och se filmen med injektionsinstruktioner.
Här har vi samlat ett urval viktiga Kesimpta®-studier.
Anmäl dig och få uppdateringar direkt till din e-post.
Beställ eller ladda ner material till dig och din patient.
Boka ett informationsmöte med oss.
Novartis avdelning för medicinsk information hjälper gärna till om du har frågor om något av våra läkemedel.
SE2308251735 (25 augusti 2023)