Stödmaterial

Material för dig och dina patienter. Saknar du något? Hör av dig till oss!

 

Hitta snabbt

För patienter » För hälso- och sjukvårdspersonal »

 

För patienter

Patientbroschyr – Lär känna Kesimpta

 Typ av material: Broschyr (produktinformation) 

En utförlig patientbroschyr med information om Kesimpta samt hemadministrering med Sensoready-pennan.

Beställ materialet

Kylväska rese-kit

 Typ av material: Rese-kit (produktinformation) 

Kylväska för transport av Kesimpta. Levereras i ett rese-kit innehållande ett instruktionsblad.

Beställ materialet

Customs Form inför resa

 Typ av material: Broschyr (produktinformation) 

Ett intyg att fylla i inför resa som visar att patienten fått Kesimpta utskrivet. Delas ut tillsammans med rese-kitet.

Beställ materialet

Patientbroschyr – Tips för användning

 Typ av material: Broschyr (produktinformation) 

En patientbroschyr med tips kring injektion av Kesimpta med Sensoready-pennan.

Beställ materialet

 

För hälso- och sjukvårdspersonal

Introducera dina patienter till Kesimpta

 Typ av material: Broschyr (produktinformation) 

En vägledning för sjuksköterskor och annan hälso- och sjukvårdspersonal som ska introducera patienter till Kesimpta.

Beställ materialet

Demo-penna box

 Typ av material: Demonstrationsmaterial (produktinformation) 

För demonstration av Kesimpta Sensoready-pennan. Levereras i en box med instruktioner.

Beställ materialet

 

Boka möte

Håll dig uppdaterad

 

KESIMPTA (ofatumumab) 20 mg lösning i förfylld injektionspenna, tillhör läkemedelsgrupp selektiva immunsuppressiva medel, ATC-kod L04AA52, Rx, F Indikation: Kesimpta är avsett för behandling av vuxna patienter med skovvis multipel skleros (RMS) med aktiv sjukdom som definieras av kliniska eller bilddiagnostiska fynd. Dosering: 20 mg sc injektion vecka 0, 1 och 2, följt av månadsvis dosering som administreras av patienten själv. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Patienter med kraftigt nedsatt immunförsvar eller allvarlig aktiv infektion. Känd aktiv malignitet. Varning/försiktighet: Injektionsrelaterade reaktioner kan uppkomma. Den första injektionen ska ges under överinseende av hälso- och sjukvårdspersonal. Vid misstanke om PML ska behandling med ofatumumab avbrytas. Screening för Hepatit B virus bör utföras innan behandling inleds. Det rekommenderas att patientens immunstatus utvärderas innan behandling initieras. Hos patienter med aktiv infektion ska administreringen skjutas upp, tills infektionen har gått tillbaka. Levande eller levande försvagade vacciner bör administreras minst fyra veckor före behansdling och inaktiverade vacciner bör administreras minst två veckor före behandling. Mediantid till B-cellsåterhämtning är 24,6 veckor (baserat på data från fas 3-studier). Betänk additiva effekter vid samtidig administrering av andra immunsuppressiva läkemedel. Kvinnor i fertil ålder ska uppvisa negativt graviditetstest och använda effektiv preventivmetod under pågående Kesimpta-behandling och minst 6 månader efter avslutad behandling. För fullständig förskrivarinformation, se www.fass.seProduktresumé uppdaterad: KESIMPTA 2023-02-09.

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. 

SE2311019350 (1 november 2023)