Kesimpta är en anti-CD20-terapi, som tas av patienten själv en gång i månaden, och ges genom subkutan injektion via en förfylld Sensoready®-penna (20 mg / 0,4 ml). Inledningsvis doseras Kesimpta vid veckorna 0, 1 och 2, där den första injektionen ges under ledning av vårdpersonal. De vanligaste platserna för subkutan injektion är buken, låren och utsidan av överarmen (se produktresumén, avsnitt 4.2).1

Subkutan injektion betyder att läkemedlet injiceras i den subkutana vävnaden, i motsats till intravenös administrering, där läkemedlet sätts in i en ven. Fullt human innebär att läkemedlets aminosyrasekvens motsvarar det humana proteinet. Tanken är att en helt human monoklonal antikropp orsakar färre immunreaktioner mot läkemedlet i sig.2

 

Kesimpta® injektionsinstruktioner

 

 

 

Referenser
  1. Kesimpta produktresumé, fass.se
  2. Voge NV, Alvarez E. Monoclonal Antibodies in Multiple Sclerosis: Present and Future. Biomedicines. 2019 Mar 14;7(1):20. doi: 10.3390/biomedicines7010020. 
SE2308251735 (25 augusti 2023)