Kesimpta®

Kesimpta är en anti-CD20-terapi, som tas av patienten själv en gång i månaden, och ges genom subkutan injektion via en förfylld Sensoready®-penna (20 mg / 0,4 ml). Inledningsvis doseras Kesimpta vid veckorna 0, 1 och 2, där den första injektionen ges under ledning av vårdpersonal. De vanligaste platserna för subkutan injektion är buken, låren och utsidan av överarmen (se produktresumén,...Läs mer

SE2208198200 (19 augusti 2022)

Här kan du anmäla intresse för att boka in ett möte med oss. Du kan boka ett möte på din arbetsplats eller ett möte via webben.

Möte över webb

Vi hoppas att vi med hjälp av webbmöten kan erbjuda dig en mer flexibel och interaktiv mötesform som passar in i din vardag. Vi använder ett webbaserat verktyg som möjliggör att du kan se en Novartis representant och...Läs mer

SE2208198200 (19 augusti 2022)
banner_bluecamo_kesimpta.png

Läkemedlet Kesimpta® (ofatumumab) är en helt human monoklonal antikropp. Det fungerar genom att selektivt binda till CD20-receptorerna på ytan av B-celler, vilket leder till effektiv reduktion av B-celler.¹

Europeiska kommissionen godkände Kesimpta den 26 mars 2021 för behandling av...Läs mer

SE2208198200 (19 augusti 2022)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request