Beställ material

Folder: Hantera leverpåverkan av VotrientÒ (pazopanib) hos patienter med avancerad njurcellscancer (mRCC) <internlänke til dosjusteringsschema>
Folder: Hantera hypertoni hos patienter med avancerad njurcellscancer (mRCC) som behandlas med VotrientÒ (pazopanib) <https://www.medhub.se/siteassets/behandlingsomraden/njurcancer/2759_votr... >
Folder: Hantera diarré hos patienter med avancerad njurcellscancer (mRCC) som behandlas med VotrientÒ (pazopanib) <https://www.medhub.se/siteassets/behandlingsomraden/njurcancer/2759_votr... >
  

×

Ask Speakers

×

Medical Information Request