Hematologi

18 november 2021 15:10 - 16:45
Save Appointment

Biverkningshantering och livskvalité vid behandling av malignt melanom.

Syftet med denna utbildning är att ge dig mer kunskap inom malignt melanomområdet och en möjlighet till erfarenhetsutbyte. På utbildningen kommer också delar av en patientundersökning presenteras...Läs mer

SE2110138788 (13 oktober 2021)
ITP-information för patient

Detta är ett utskriftvänligt faktablad kring ITP anpassat med information till både vuxna och barn. Här kan du som läkare/sköterska erbjuda dina patienter kunskap om vad det innebär att ha sjukdomen ITP samt vägledning för att underlätta patientens situation och kommunikation tillsammans med er i vården...Läs mer
SE2104155390 (15 april 2021)

Essentiell Trombocytemi (ET) är den av MPN diagnoser, som har mest gynnsammt utfall. Sjukdomen karaktäriseras av trombocytos och proliferation av stora, mogna megakarycyter. 1

Den årliga incidensen är 1,5 -2 fall per 100 000 personer. 2

ET orsakas av dysreglerad JAK/STAT signalering som resulterar i en hög produktion av trombocyter och kan leda till...Läs mer

SE2104081015 (8 april 2021)

Använd gärna denna checklista för patientens besök så att du vet att du tar upp de viktigaste punkterna kring Revolade:

Dosering? Revolade tas en gång dagligen. Det är lättast för patienten att ta läkemedlet vid samma tid varje dag. Hjälp patienten bestämma en lämplig tidpunkt för att ta Revolade. Rekommenderad startdos för vuxna samt pediatrisk population i ålder 6-17 år är 50...Läs mer
SE2104219115 (21 april 2021)

Revolade interagerar med polyvalenta katjoner i vissa födoämnen, drycker och läkemedel. Denna interaktion kan försämra absorptionen av Revolade betydligt.

Polyvalenta katjoner som ska undvikas innefattar kalcium, aluminium, järn, magnesium, selen och zink, eftersom dessa kan minska absorptionen av Revolade betydligt.

Antacida som innehåller polyvalenta katjoner, mejeriprodukter...Läs mer

SE2104219115 (21 april 2021)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request