Title:
(IHDGemensam10) För patienter, produktinformation

Patientinformation för patienter som behandlas med Cosentyx.

Artikelnummer: IHDGemensam10

SE2006182308 (18 juni 2020)
Reumatologi
Dermatologi
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request