• Doskort för ENTRESTOOriginal Link: https://www.medhub.se/sites/medhub.se/files/entresto-doskort_se2003054897-2020_medhubbild.jpg
    Zoom
Title:
För hjärtsvikt hos vuxna. Doskort för ENTRESTO (ENT101). För vårdpersonal, produktinformation

En lathund för hur behandling med Entresto ska initieras och vad som ska beaktas vid byte till ENTRESTO från ACEhämmare och ARB.

Artikelnummer: ENT101

Kardiologi
NP4 -: 
SE2310190258 (19 oktober 2023)