Title:
Doskort för ENTRESTO (ENT101). För vårdpersonal, produktinformation

En lathund för hur behandling med Entresto ska initieras och vad som ska beaktas vid byte till ENTRESTO från ACEhämmare och ARB.

Artikelnummer: ENT101

SE2002263381 (26 februari 2020)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request