Title:
Förvaring och hantering av Aimovig, minifolder (AIM113). För patienter

Folder för patienter med information om hur AImovig® ska förvaras och hanteras.

Artikelnummer: AIM113

×

Ask Speakers

×

Medical Information Request