Title:
Information om byte från ACE-hämmare till ENTRESTO (ENT112). För patienter, produktinformation

En guide till patienten för hur bytet till ENTRESTO från behandling med ACE-hämmare ska ske.

Artikelnummer: ENT112

SE2006151295 (15 juni 2020)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request