Title:
(XOL-CSU106) För patienter

Genom att använda Urtikaria Aktivitet Symtomskattning Rivblock kan din patient följa sin urtikaria. Patienten noterar en gång om dagen, vid ungefär samma tidpunkt, hur många kvaddlar han/hon har fått samt hur svår klådan har varit under de senaste 24 timmarna.

Artikelnummer: XOL-CSU106

SE2002171435 (17 februari 2020)
Dermatologi
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request