Title:
(UCT) (XOL-CSU105) För patienter

Urtikaria Kontroll Test är ett enkelt test av patientens symtomkontroll. Det består av fyra frågor som inkluderar fysiska symtom (klåda, nässelutslag och ödem), livskvalitet, resultat av behandling samt symtomkontrollen under de senaste fyra veckorna.

Artikelnummer: XOL-CSU105

Dermatologi
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request