Cosentyx®

Scandic Continental, Vasagatan 22, 111 20 Stockholm
20 oktober 2022 12:00 - 21 oktober 2022 12:15

Välkommen till två intressanta utbildningsdagar om reumatologi och dermatologi!

Datum: 20-21 oktober 2022 Plats: Scandic Continental på Vasagatan, 111 20 Stockholm

Novartis Sverige AB hälsar dig hjärtligt välkommen till utbildning som sätter den gemensamma patienten i fokus och...Läs mer

SE2205105929

Här hittar du vår instruktionsvideo om hur du som är vårdpersonal kan lära dig mer om det praktiska handhavandet av Cosentyx SensoReady®-pennan. Denna video förklarar hur du förbereder och genomför en injektion med Cosentyx SensoReady®-pennan.

Injektionsanvisningar Cosentyx 300 mg Injektionsanvisningar Cosentyx 150 mg

Cosentyx (sekukinumab). ...Läs mer
SE2202188773 (18 februari 2022)

Här hittar du vår instruktionsvideo om hur du som är vårdpersonal kan lära dig mer om det praktiska handhavandet av Cosentyx SensoReady®-pennan. Denna video förklarar hur du förbereder och genomför en injektion med Cosentyx SensoReady®-pennan.

Injektionsanvisningar Cosentyx 300 mg Injektionsanvisningar Cosentyx 150 mg Cosentyx (sekukinumab). Beredningsform:...Läs mer
SE2202188776 (18 februari 2022)

Här kan du anmäla intresse för att boka in ett möte med oss. Du kan boka ett möte på din arbetsplats eller ett möte via webben.

Möte över webb

Vi hoppas att vi med hjälp av webbmöten kan erbjuda dig en mer flexibel och interaktiv mötesform som passar in i din vardag. Vi använder ett webbaserat verktyg som möjliggör att du kan se en Novartis representant och...Läs mer

SE2202188776 (18 februari 2022)

Resultaten från de pivotala studierna inom ankyloserande spondylit (MEASURE 1 och 2), psoriasisartrit (FUTURE 1 och 2) och psoriasis (ERASURE och FIXTURE) är publicerade och ligger till grund för myndigheternas bedömning och godkännande.

För att optimera användningen av sekukinumab och för att få en djupare förståelse för läkemedlets effekt och säkerhetprofil genomför Novartis och...Läs mer

SE2204067496 (6 april 2022)

IL‑17A är ett naturligt förekommande cytokin, som deltar i normala inflammatoriska och immunologiska svar. IL‑17A spelar en nyckelroll i patogenesen för plackpsoriasis (PsO), psoriasisartrit (PsA) och axial spondylartrit (axSpA) såväl ankyloserande spondylit (AS, radiografisk axial spondylartrit) som icke-radiografisk axial spondylartrit (nr-axSpA) och icke-radiografisk axial spondylartrit)....Läs mer

SE2202188776 (18 februari 2022)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request