Cosentyx®

Här hittar du vår instruktionsvideo om hur du som är vårdpersonal kan lära dig mer om det praktiska handhavandet av Cosentyx SensoReady®-pennan. Denna video förklarar hur du förbereder och genomför en injektion med Cosentyx SensoReady®-pennan.

Cosentyx (sekukinumab) , 150 mg och 300 mg injektionsvätska, lösning och 150 mg pulver till injektionsvätska, lösning...Läs mer
SE2012153253 (15 dec 2020)

Här kan du anmäla intresse för att boka in ett möte med oss. Du kan boka ett möte på din arbetsplats eller ett möte via webben.

Möte över webb

Vi hoppas att vi med hjälp av webbmöten kan erbjuda dig en mer flexibel och interaktiv mötesform som passar in i din vardag. Vi använder ett webbaserat verktyg som möjliggör att du kan se en Novartis representant och...Läs mer

SE2012153253 (15 dec 2020)

Resultaten från de pivotala studierna inom ankyloserande spondylit (MEASURE 1 och 2), psoriasisartrit (FUTURE 1 och 2) och psoriasis (ERASURE och FIXTURE) är publicerade och ligger till grund för myndigheternas bedömning och godkännande.

För att optimera användningen av sekukinumab och för att få en djupare förståelse för läkemedlets effekt och säkerhetprofil genomför Novartis och...Läs mer

SE2012153253 (15 dec 2020)
Den verksamma substansen i läkemedlet Cosentyx är den monoklonal antikroppen sekukinumab. IL‑17A spelar en nyckelroll i patogenesen för plackpsoriasis, psoriasisartrit och axial spondylartrit (ankyloserande spondylit och icke-radiografisk axial spondylartrit) och är uppreglerat i hud med lesioner, men inte i lesionsfri hud hos patienter med plackpsoriasis, samt i synovialvävnad hos patienter med...Läs mer
SE2012153253 (15 dec 2020)

IL‑17A är ett naturligt förekommande cytokin, som deltar i normala inflammatoriska och immunologiska svar. IL‑17A spelar en nyckelroll i patogenesen för plackpsoriasis (PsO), psoriasisartrit (PsA) och axial spondylartrit (axSpA) såväl ankyloserande spondylit (AS, radiografisk axial spondylartrit) som icke-radiografisk axial spondylartrit (nr-axSpA) och icke-radiografisk axial spondylartrit)....Läs mer

SE2106280951 (28 juni 2021)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request