• BroschyrOriginal Link: https://www.medhub.se/sites/medhub.se/files/kisqali_patientfolder_post_se2309226062_eng-gb_framsida.png
    Zoom
Title:
För patienter, produktinformation

Broschyr på ENGELSKA med information för postmenopausala patienter som behandlas med KISQALI® (ribociklib).

OBS! Broschyren finns enbart tillgänglig elektroniskt i PDF-format och går inte att beställa. Klicka här för att ladda ner broschyren.

Onkologi
NP4 -: 
SE2401128746 (12 januari 2024)