Beställ material | Medhub
Astma kontroll test (ACT), rivblock (XOL-SAA-107). För patienter
Astma kontroll test (ACT), folder (XOL-SAA-106). För patienter
Xolair doskort vid svår allergisk astma (XOL-SAA-105). För vårdpersonal, produktinformation
Information om byte från ACE-hämmare till ENTRESTO (ENT112). För patienter, produktinformation
Patientinformation om ENTRESTO (ENT111). För patienter, produktinformation
Symtomkontroll vid hjärtsvikt (ENT104). För patienter
Checklista för insättning och uppföljning av ENTRESTO (ENT103). För vårdpersonal, produktinformation
Doskort för ENTRESTO (ENT101). För vårdpersonal, produktinformation
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers