Title:
(BEO108) För vårdpersonal, produktinformation

Denna läkarbroschyr innehåller information om användning av Beovu® (brolucizumab), administreringssätt samt prevention och hantering av de viktigaste injektionsrelaterade riskerna vid intravitreala injektioner med Beovu® (brolucizumab).

Artikelnummer: BEO108

SE2104080843  
Oftalmologi
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request