Title:
(AIM127) För patienter, produktinformation

Leva med migrän - migränutbildningar för patienter som behandlas med  Aimovig® (erenumab).

Ingår i mapp för patienter AIM110.

Artikelnummer: AIM127

SE2106036008 (3 juni 2021)
Neurologi & Neuropsykiatri
Rating: 
Betygsätt sidan
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request