Title:
(ATE100) För vårdgivare, produktinformation

I det här faktabladet om PALLADIUM-studien kan du läsa mer om studiedesign, resultat samt klinisk implikation.

PALLADIUM-studien visade att en kombination av indakaterol/ mometasonfuroat (IND/MF) en gång om dagen inhalerad i en bestämd dos ger signifikant bättre utfall vid behandling av astma i jämförelse med inhalerad kortikosteroid som monoterapi.1 

Ladda ner: PALLADIUM factsheet.pdf

Artikelnummer: ATE 100

Referens:
Van Zyl-Smit RN, Krüll M, Gessner C et al. Lancer 2020;July 09
SE2010211458  (21 okt 2020)

 

Luftvägar
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request