Title:
(ATE100) För vårdpersonal, produktinformation

I det här faktabladet om PALLADIUM-studien kan du läsa mer om studiedesign, resultat samt klinisk implikation. PALLADIUM-studien visade att en kombination av indakaterol/ mometasonfuroat (IND/MF) en gång om dagen inhalerad i en bestämd dos ger signifikant bättre utfall vid behandling av astma i jämförelse med inhalerad kortikosteroid som monoterapi.1

Ladda ner: PDF icon PALLADIUM factsheet.pdf

Artikelnummer: ATE100 

Referens:
  1. Van Zyl-Smit RN, Krüll M, Gessner C et al. Lancer 2020;July 09
SE2010211458  (21 okt 2020)
Luftvägar
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers