Hjärtsvikt

Hösten 2021 kom nya riktlinjer för behandling av HFrEF från ESC-HF som bl.a. förespråkar snabb läkemedelsinsättning och snabb uppföljning. I denna film får vi ta del av erfarenheter från Södersjukhuset av de första 9 månadernas arbete enligt dessa rekommendationer. Hör Patrik Lyngå, sviktsköterska och med. Dr, berätta och exemplifiera genom ett typfall vilka möjligheter det nya arbetssättet...Läs mer

SE2205169683 (16 maj 2022)

Enligt de nya riktlinjerna från ESC-HF 2021 ska patienter med hjärtsvikt komma på återbesök 1-2 veckor efter utskrivning från sjukhus. Med redan långa väntetider kan detta vara en stor utmaning för en hjärtklinik att lösa. Vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge har man etablerat en Hjärtsviktsdagvård, som är som ett mellanting mellan akuten och mottagningen. På detta sätt kan...Läs mer

SE2204215764 (21 april 2022)

Patienter med diabetesdyslipidemi har dubbla riskfaktorer och en förhöjd risk för att drabbas av hjärtkärlhändelse eller död i tidig ålder. För att sänka denna risk måste såväl blodsocker som kolesterol hanteras och behandlas. I denna film berättar Åke Sjöholm, professor och överläkare vid Gävle sjukhus samt Högskolan i Gävle, om hur diabetesdyslipidemi bör utredas och behandlas. Åke är...Läs mer

SE2204226443 (22 april 2022)

I Sverige är vi bra på hjärtinfarktsvård, men när det kommer till att långsiktigt nå behandlingsmålen för LDL-kolesterol finns det mycket kvar att göra. Hör Peter Benedek, endokrinolog och överläkare vid lasarettet i Nyköping, ge en aktuell lägesrapport om hur bra vi egentligen är på målinriktad LDL-sänkning och varför många av oss upplever att det är svårt att nå de nya rekommenderade...Läs mer

SE2201255746 (25 januari 2022)

Med de nya riktlinjerna från ESC står vi inför ett fundamentalt skifte i hjärtsviktsbehandlingen, menar professor Lars Lund, Karolinska institutet, som nu är tillbaka i Hjärtsnack. De nya riktlinjerna från ESC rekommenderar att alla patienter med HFrEF ska behandlas med 4 kategorier av läkemedel oberoende av varandra och att insättning ska ske så fort som möjligt. Denna gång förklarar Lars...Läs mer

SE2111159947 (15 november 2021)
”Kolesterolsänkning handlar mer om hur mycket och hur länge än på vilket sätt” Se en kort sammanfattning av ett webbinar där Jan Borén, professor och prefekt vid institutionen för medicin vid Göteborgs universitet berättar om LDL-kolesterolets betydelse för utveckling av ateroskleros och hur man ska tänka kring behandling av LDL-kolesterol.Läs mer
SE2111161275 (16 november 2021)

Under de senaste åren har utvecklingen inom hjärtsviktsområdet återspeglats i olika rekommendationer från organisationer, specialistgrupper och länder. Den senaste av dessa kommer från ESC, där nya riktlinjer för behandling av HFrEF publicerades i slutet av augusti. 1

Det som är gemensamt i de olika dokumenten är att rekommendationerna gällande basbehandling vid HFrEF har...Läs mer

SE2112023352 (2 december 2021)

Syftet med TRANSITION var att undersöka säkerhet och tolerabilitet för insättning av Entresto efter sabilisering men under vårdtiden för ett event av akut dekompenserad hjärtsvikt, eller tätt efter utskrivning.

Primärt mål

Andelen patienter som når måldos av ENTRESTO 97/103 mg bid vid 10 veckor efter randomisering i grupperna med initiering FÖRE-resp EFTER-utskrivning.*

Sekundära...Läs mer
SE2112023352 (2 december 2021)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request