Hjärtsvikt

Hur skulle du agera? I länken nedan finner du typfall som syftar till att öka kunskapen inom systolisk hjärtsvikt. Alla patientfall är typfall och återspeglar således inte en enskild patient. Dina svar är helt anonyma och kommer inte jämföras med andra kollegors svar. Typfall 1, handlar om Petros 63 år med nyupptäckt systolisk hjärtsvikt. Petros är tidigare hjärtfrisk, inkommer till...Visa mer
SE2001792981 (Januari 2020)
Under ESC-HF i Aten (25-28 maj 2019) presenterade HFA inom ESC ett nytt konsensusdokument gällande behandling och omhändertagande av hjärtsviktspatienter. Detta dokument är också publicerad i European Journal of Heart Failure med titeln: Clinical practice update on heart failure 2019: pharmacotherapy, procedures, devices and patient management. An expert consensus meeting report of The Heart...Visa mer
SE1906700219 (Juni 2019)
Se en kort sammanfattning av PIONEER-HF studien med Daniel Johansson, PhD och tidigare vetenskaplig rådgivare inom Cardiovascular, Renal & Metabolism på Novartis. PIONEER-HF är publicerad i New England Journal of Medicine i november 2018 (Velazquez, E. J. et al. NEJM, Nov 11, 2018 epub.aheadofprint).Visa mer
SE2006110775 (11 juni 2020)
Här kan du anmäla intresse för att boka in ett möte med oss. Du kan boka ett möte på din arbetsplats eller ett möte via webben. Möte över webb Vi hoppas att vi med hjälp av webbmöten kan erbjuda dig en mer flexibel och interaktiv mötesform som passar in i din vardag. Vi använder ett webbaserat verktyg som möjliggör att du kan se en Novartis representant och presentation samtidigt. Det enda man...Visa mer
SE1905686118 (Maj 2019)
Registrera dig till vårt nyhetsbrev inom kardiologi för att på ett enkelt sätt ta del av olika rapporter, föreläsningar, patientfall och annat intressant. Novartis skulle vilja komma i kontakt med dig genom att sända annonser och information om våra produkter och behandlingsområden som vi tror du skulle vara intresserad av. Genom att fylla i dina uppgifter i det bifogade formuläret samtycker du...Visa mer
SE2006110775 (11 juni 2020)
Här samlar vi vanliga frågor och svar om ENTRESTO. Om du har en fråga som inte besvaras i texten är du välkommen att boka ett möte eller kontakta oss . Q: Vilken är indikationen för ENTRESTO? Entresto är indicerat för kronisk symtomatisk hjärtsvikt hos vuxna med nedsatt ejektionsfraktion. 1 Q: Vilka kontraindikationer har ENTRESTO? Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något...Visa mer
SE1905686118 (Maj 2019)
Patienter med hjärtsvikt och reducerad ejektionsframktion (HFrEF) som blivit inlagd på sjukhus för akut dekompenserad hjärtsvikt har hög risk för död eller återinläggning på sjukhus. Var femte patient (HFrEF och HFpEF) i Sverige som vårdats på sjukhus för hjärtsvikt återinläggs eller dör inom 30 dagar 1 . Tiden för att nå optimal behandling för varje patient enligt riktlinjer är därför stor...Visa mer
SE1910750061 (Oktober 2019)
Effekten av ENTRESTO i jämförelse med en av dagens basbehandlingar (enalapril) har i flertalet publicerade studier visat sig vara bättre vid behandling av patienter med nedsatt ejektionsfraktion. 1,3 I den hittills största studien som har genomförts på hjärtsviktspatienter, PARADIGM-HF , jämfördes effekten mellan ENTRESTO och enalapril. Nedan beskrivs studien och resultaten kortfattat. För mer...Visa mer
SE1905686118 (Maj 2019)
Rekommenderad startdos för ENTRESTO är 49 mg/51mg två gånger dagligen, utom i de olika situationer som beskrivs nedan . Dosen bör fördubblas varannan till var fjärde vecka till måldosen 97mg/103mg två gånger dagligen, beroende på hur patienten tolererar behandlingen. Om patienten har tolerabilitetsproblem (systoliskt blodtryck SBP ≤95 mmHg, symtomatisk hypotension, hyperkalemi, njurdysfunktion),...Visa mer
SE1905686118 (Maj 2019)
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers