Hjärtsvikt

När hjärtat sviker banner
27 maj 2021 13:00 - 15:00
Save Appointment
I anslutning till mötet ges produktinformation om Entresto ® (sakubitril/valsartan) och Leqvio ® (inklisiran). Novartis Sverige AB önskar bjuda in dig som är sjuksköterska i Sjukvårdsregion Mellansverige till ett terapiinriktat möte inom kardiovaskulära området. Observera att nätverksmötet denna...Läs mer
SE2104197234

Hur skulle du agera? I länken nedan finner du typfall som syftar till att öka kunskapen inom systolisk hjärtsvikt. Alla patientfall är typfall och återspeglar således inte en enskild patient. Dina svar är helt anonyma och kommer inte jämföras med andra kollegors svar.

Typfall 1, handlar om Petros 63 år med nyupptäckt systolisk hjärtsvikt. Petros är tidigare hjärtfrisk, inkommer till...Läs mer

SE2001792981 (Januari 2020)

Under ESC-HF i Aten (25-28 maj 2019) presenterade HFA inom ESC ett konsensusdokument gällande behandling och omhändertagande av hjärtsviktspatienter. Detta dokument är också publicerad i European Journal of Heart Failure med titeln:

Clinical practice update on heart failure 2019: pharmacotherapy, procedures, devices and patient management. An expert consensus meeting report of...Läs mer

SE2006151295 (15 juni 2020)

Se en kort sammanfattning av PIONEER-HF studien med Daniel Johansson, PhD och tidigare vetenskaplig rådgivare inom Cardiovascular, Renal & Metabolism på Novartis.

PIONEER-HF är publicerad i New England Journal of Medicine i november 2018 (Velazquez, E. J. et al. NEJM, Nov 11, 2018 epub.aheadofprint).

Läs mer

SE2006110775 (11 juni 2020)

Digitalt, besök eller via telefon?

Tid för produktinformation ENTRESTO® (sakubitril/valsartan). I den rådande situationen vill vi göra kontakten med er så smidig och säker som möjligt. Därför erbjuder vi förutom traditionella besök även digitala möten eller möten via telefon. Återkom gärna till oss med era önskemål!

Visa mer
SE2104197091 (19 april 2021)

Patienter med hjärtsvikt och reducerad ejektionsframktion (HFrEF) som blivit inlagd på sjukhus för akut dekompenserad hjärtsvikt har hög risk för död eller återinläggning på sjukhus. Var femte patient (HFrEF och HFpEF) i Sverige som vårdats på sjukhus för hjärtsvikt återinläggs eller dör inom 30 dagar 1 . Tiden för att nå optimal behandling för varje patient enligt riktlinjer är...Läs mer

SE1910750061 (Oktober 2019)

Effekten av ENTRESTO i jämförelse med en av dagens basbehandlingar (enalapril) har i flertalet publicerade studier visat sig vara bättre vid behandling av patienter med nedsatt ejektionsfraktion. 1,3

I den hittills största studien som har genomförts på hjärtsviktspatienter, PARADIGM-HF , jämfördes effekten mellan ENTRESTO och enalapril. Nedan beskrivs...Läs mer

SE2006151295 (15 juni 2020)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request