Entresto®

Under de senaste åren har utvecklingen inom hjärtsviktsområdet återspeglats i olika rekommendationer från organisationer, specialistgrupper och länder. Den senaste av dessa kommer från ESC, där nya riktlinjer för behandling av HFrEF publicerades i slutet av augusti. 1

Det som är gemensamt i de olika dokumenten är att rekommendationerna gällande basbehandling vid HFrEF har...Läs mer

SE2112023352 (2 december 2021)

Syftet med TRANSITION var att undersöka säkerhet och tolerabilitet för insättning av Entresto efter sabilisering men under vårdtiden för ett event av akut dekompenserad hjärtsvikt, eller tätt efter utskrivning.

Primärt mål

Andelen patienter som når måldos av ENTRESTO 97/103 mg bid vid 10 veckor efter randomisering i grupperna med initiering FÖRE-resp EFTER-utskrivning.*

Sekundära...Läs mer
SE2112023352 (2 december 2021)

PROVE-HF var en 12 månaders prospektiv, öppen och singelarmad studie med Entresto med syftet att undersöka sambandet med förändring av NT-proBNP efter insättning av Entresto med förändringar i remodellering av hjärtat.

Primär endpoint i PROVE-HF var korrelationen mellan NTproBNP sänkning och reversibel remodellering av hjärtat påvisat med förändring i Echo-parametrar såsom LVEDVI,...Läs mer

SE2112023352 (2 december 2021)

Digitalt, besök eller via telefon?

Tid för produktinformation ENTRESTO® (sakubitril/valsartan). I den rådande situationen vill vi göra kontakten med er så smidig och säker som möjligt. Därför erbjuder vi förutom traditionella besök även digitala möten eller möten via telefon. Återkom gärna till oss med era önskemål!

Visa mer
SE2104197091 (19 april 2021)

Patienter med hjärtsvikt och reducerad ejektionsframktion (HFrEF) som blivit inlagd på sjukhus för akut dekompenserad hjärtsvikt har hög risk för död eller återinläggning på sjukhus. Var femte patient (HFrEF och HFpEF) i Sverige som vårdats på sjukhus för hjärtsvikt återinläggs eller dör inom 30 dagar 1 . Tiden för att nå optimal behandling för varje patient enligt riktlinjer är...Läs mer

SE2112023352 (2 december 2021)

PARADIGM-HF är den hittills största studien som har genomförts på hjärtsviktspatienter. 1

Sammanfattning: Studien PARADIGM-HF på kronisk systolisk hjärtsvikt med 8 399 patienter i NYHA klass II-IV 2,3 Patienterna randomiserades till att få antigen ENTRESTO (n=4187) eller enalapril (n=4212) Systolisk vänsterkammardysfunktion med ejektionsfraktion ≤40% (Senare...Läs mer
SE2112224902 (22 december 2021)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request