Leqvio®

Kontrollerad administrering 2 gånger per år 1

LEQVIO® administreras av vårdpersonal. Den rekommenderade dosen är 284 mg inklisiran, givet som subkutan injektion. De två första doserna ges med 3 månaders intervall och däreftervar 6:e månad. Vid behandlingsbyte från PCSK9-antikroppar kan LEQVIO® ges omedelbart efter den sista dosen.

...Läs mer

SE2212014059 (1 december 2022)
LEQVIO ® är till för de patienter som har störst behov av att nå behandlingsmålet för LDL-C

Enligt sin indikation är LEQVIO® avsett för behandling av vuxna med primär hyperkolesterolemi (heterozygot familjär och icke-familjär) eller blandad dyslipidemi, som tillägg till diet: – i kombination med en statin, eller statin i kombination med annan...Läs mer

SE2212014059 (1 december 2022)
Ett siRNA-läkemedel som hämmar PCSK9 i levercellerna 1,2

LEQVIO ® (inklisiran) är en så kallad liten interfererande ribonukleinsyra (siRNA) och det enda siRNA-läkemedlet för kolesterolsänkning. Till skillnad från PCSK9-antikroppar, som verkar i blodet, verkar inklisiran genom att via RNA-interferens bryta ned mRNA för PCSK9 i levercellerna. 1,2...Läs mer

SE2212014059 (1 december 2022)
Ischemisk hjärtsjukdom är fortfarande den vanligaste dödsorsaken i Sverige 1

Den vanligaste dödsorsaken i Sverige beror fortfarande på sjukdomar i cirkulationsorganen. Av alla dödsfall orsakade av hjärt-kärlsjukdom är ischemisk hjärtsjukdom den vanligaste orsaken och står för ca en tredjedel av dödsfallen . 1

Källa:...Läs mer

SE2212014059 (1 december 2022)
LEQVIO® (inklisiran) Rx, EF, ATC kod C10AX16. Beredningsform: 284 mg förfylld spruta avsedd för subkutan injektion. LEQVIO är en kolesterolsänkande, dubbelsträngad, liten interfererande ribonukleinsyra (siRNA). Indikation: Leqvio är avsett för behandling av vuxna med primär hyperkolesterolemi (heterozygot familjär och icke-familjär) eller...Läs mer
SE2210106005 (10 oktober 2022)
LEQVIO® (inklisiran) Rx, EF, ATC kod C10AX16. Beredningsform: 284 mg förfylld spruta avsedd för subkutan injektion. LEQVIO är en kolesterolsänkande, dubbelsträngad, liten interfererande ribonukleinsyra (siRNA). Indikation: Leqvio är avsett för behandling av vuxna med primär hyperkolesterolemi (heterozygot familjär och icke-familjär) eller...Läs mer
SE2210106005 (10 oktober 2022)