Title:
Cosentyx Demonstrationsställ (IHDGemensam18). För vårdpersonal, produktinformation

Innehåller 1 demonstrationspenna och 1 demonstrationsspruta.

Artikelnummer: IHDGemensam18

×

Medical Information Request

×

Ask Speakers