Title:
GINA Pocket Guide (XOL-SAA-205), För vårdpersonal

GINA är ett globalt initiativ där den samlade kunskapen kring diagnos, behandling och uppföljning skrivs ner till ett strategidokument som skall borga för bästa möjliga omhändertagande av astmapatienter.

Artikelnummer: XOL-SAA-205

×

Medical Information Request

×

Ask Speakers