Title:
Guide för läkare om användning av Lucentis (LUC101). För vårdpersonal, produktinformation

Guide för läkare om

  • användning av Lucentis® (ranibizumab)
  • administrering av den intravitreala injektionen
  • förebyggande av risker vid injektion
  • identifiering och hantering av icke önskvärda händelser efter injektionen.

 

12 sidig broschyr i A5 storlek. Innehåller illustrationer för beredning av Lucentis med förfylld spruta samt med injektionsflaska.

Artikelnummer: LUC101

×

Medical Information Request

×

Ask Speakers