Title:
Beovu patientbroschyr (BEO105). För patienter, produktinformation

Guide för patient om:

  • Vad AMD är och hur sjukdomen påverkar synen
  • Varför man ordinerats Beovu
  • Vad som händer efter behandlingen
  • Vad man själv kan göra efter injektionen

 

Avsedd att ges till patienten innan behandling påbörjas. Guiden finns inläst som ljudfil och finns tillgänglig på FASS (länk anges i broschyren).

Artikelnummer: BEO105

SE2005196166 

×

Medical Information Request

×

Ask Speakers