Title:
(ENE103) För vårdpersonal, produktinformation

I det här faktabladet om IRIDIUM-studien kan du läsa mer om studiedesign, resultat samt klinisk implikation.  

IRIDIUM-studien visade att en kombination av indakaterol/glycopyrronium/mometasonfuroat (IND/GLY/MF) en gång om dagen inhalerad i en bestämd dos gav signifikant bättre lungfunktion i jämförelse med långtidsverkande beta2-agonist/inhalerad kortikosteroider (LABA/ICS) hos patienter med okontrollerad astma.1

Ladda ner: PDF icon Factsheet IRIDIUM.pdf

Artikelnummer: ENE103

Referens:
  1. Kerstjens HAM, Maspero J, Chapman KR et al. Lancet 2020
SE2010211458  (21 okt 2020)
Luftvägar
Rating: 
Betygsätt sidan
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request