• Original Link: https://www.medhub.se/sites/medhub.se/files/kronisk_spontan_urtikaria_img_om_nasselutslag.jpg
    Zoom
Title:
(XOL-CSU202) För patienter

Om Nässelutslag är en informationsbroschyr som vänder sig till patienter med urtikaria.

Artikelnummer: XOL-CSU202

SE2108121572 (12 augusti 2021)
Dermatologi