Vi har laddat upp med nyheter på Nordic CardioCast inom högaktuella ämnen. Få en sammanfattning av vad som diskuterades under ESC-HF 2024 med möjlighet att djupdyka i STRONG-HF studien och behandling av de komplexa hjärtsviktpatienterna. Ämnen som vi hoppas ska ge dig inspiration och förkovring i sommar.

 

STRONG-HF visar vägen till snabb insättning och upptitrering


 
  PODD  

STRONG-HF visar vägen till snabb insättning och upptitrering

I studien STRONG-HF studerades effekt och säkerhet vid snabb insättning och upptitrering av evidensbaserad hjärtsviktsbehandling. Hör huvudförfattare, professor Alexandre Mebazaa diskutera med docent Gianluigi Savarese, om praktisk tillämpning av studien och hur behandlingen kan optimeras inom 6 veckor, enligt riktlinjerna från ESC 2023.

Medverkande: Alexandre Mebazaa, professor of medicine, Université Paris Cité, Frankrike och Gianluigi Savarese, docent, kardiolog, Karolinska sjukhuset, Stockholm

logo listen to spotify

 

Takeaways från ESC-HF 2024 i Lissabon


 

 

  VIDEO  

Takeaways – kardiologens perspektiv

Giulia Ferrannini lyfter bland annat fram en ny studie som presenterades under Late-breaking-news, vilken ger betydelsen av järnbehandling vid hjärtsvikt en helt ny innebörd.Medverkande: Giulia Ferrannini, specialist internmedicin vid Södertälje sjukhus och forskare vid Karolinska institutet

 

 

  VIDEO  

Takeaways – sjuksköterskornas perspektiv

Linn Höög och Anna Strömberg diskuterar bland annat nyheter kring digitala verktyg, den kliniska betydelsen av STRONG-HF och trenden med att hjärtsjukvården allt mer flyttar från vårdinrättningar till hemmet.Medverkande: Linn Höög, bitr universitetssjuksköterska vid Karolinska universitetssjukhuset Huddinge och Anna Strömberg, sjuksköterska, professor i omvårdnad, Universitetssjukhuset i Linköping

Den mer komplexa hjärtsviktspatienten


 

 

  PODD  

Vilken hänsyn måste tas till njuren vid behandling av HFrEF?

Hjärtat och njurarna har ett komplext samspel som kan påverka behandlingsvalen vid HFrEF? Hör kardiolog Charlotta Ljungman och njurläkare Per Dahlberg diskutera hur hjärtsviktspatienten ska hanteras ur ett njurmedicinskt perspektiv. Hur mycket får kreatininvärdet egentligen stiga och vad annat är viktigt att tänka på?Medverkande: Charlotta Ljungman, sviktspecialist och överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Per Dahlberg, överläkare i njurmedicin vid specialistmedicinkliniken, Norra Älvsborgs länssjukhus.

SE2208240720
 

 

  PODD  

Hjärta och njure – den komplexa patienten

Ett eGFR under 30 är ofta ett exklusionskriterium i kliniska studier. Därför är evidensläget för behandlingen av dessa patienter väldigt lågt. Kardiolog Charlotta Ljungman och njurläkare Per Dahlberg lär oss mer om de mest komplexa hjärtsviktspatienterna med riktigt dålig njurfunktion i detta avsnitt. Hur lågt blodtryck kan vi acceptera och hur håller vi kontroll på elektrolyterna, när vi optimerar hjärtsviktsbehandlingen?Medverkande: Charlotta Ljungman, sviktspecialist och överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Per Dahlberg, överläkare i njurmedicin vid specialistmedicinkliniken, Norra Älvsborgs länssjukhus.

SE2208240720

 

 

 

  PODD  

Avancerad hjärtsvikt – transplantation eller hjärtpump?

Hur går det till och vad innebär det för de patienter som går vidare i en utredning för hjärttransplantation? Vad kan de förvänta sig och hur ser överlevnaden ut för de transplanterade i Sverige idag? Finns det tillfällen då en hjärtpump är ett bättre alternativ? Charlotta Ljungman och Oscar Braun gör en djupdykning i dessa frågor och mer i detta avsnitt.Medverkande: Charlotta Ljungman, sviktspecialist och överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Oscar Braun, överläkare och docent vid Lunds universitet.

SE2208303331

 

 

 

  PODD  

Avancerad hjärtsvikt – diagnos och initiala åtgärder

Även riktigt dålig hjärtfunktion kan ibland gömma sig bakom kompenserande faktorer. Så hur vet man då om en patient har nått det stadium som vi kallar avancerad hjärtsvikt? Charlotta Ljungman och Oscar Braun diskuterar hur man ställer den något otydliga diagnosen avancerad hjärtsvikt och vilka tester som behövs vid utredningen.Medverkande: Charlotta Ljungman, sviktspecialist och överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Oscar Braun, överläkare och docent vid Lunds universitet.

SE2208303331
   

Missa inte kommande webbinar, event och inbjudningar.      Registrera dig här

 

Få svar på dina frågor


Få det senaste inom din specialitet

Anmäl dig till våra digitala utskick.

 

Boka informationsmöte

Boka ett infomationsmöte med oss på din arbetsplats eller via webben.

Kontakta oss

Har du frågor eller vill komma i kontakt med oss?

 

SE240619_11217777 (19 juni 2024)