Title:
(ATE101) För patienter, produktinformation

Vägledning för patienter med astma som förkrivits ATECTURA® BREEZHALER®.

Hur kan ATECTURA® BREEZHALER® hjälpa mig? Hur tar jag ATECTURA® BREEZHALER® på rätt sätt? Kan jag må dåligt av mitt läkemedel?

Svaren på detta och mer hittar din patient i den här broschyren om ATECTURA® BREEZHALER®.

Artikelnummer: ATE101

SE2012100785
Luftvägar
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request