Title:
(MAY110) För vårdpersonal, produktinformation

En broshyr för dig som är vårdpersonal om att starta MAYZENT® med rätt dos genom att bestämma CYP2C9-metaboliseringsstatus samt titrera till rätt dos.

Arikelnummer: MAY110

SE2103165896  (16 mars 2021)
Neurologi & Neuropsykiatri
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request