TRANSITION study summary

The aim of the TRANSITION study was to evaluate tolerability and assess the ideal time for initiating treatment with Entresto (sacubitril/valsartan) in patients stabilised after acute decompensated heart failure (ADHF). The results support that initiation of Entresto is equally tolerable in these patients, if initiated either in hospital or shortly after discharge.1

TRANSITION was a randomised, multicentre, open-label study that compared the initiation of Entresto in hospitalised HFrEF patients stabilised after an episode of acute decompensated heart failure before vs. after discharge. 

  • The primary endpoint was the proportion of patients achieving the target dose (97 mg/103 mg bid) at the end of week 10 after randomization.
  • Secondary endpoints were 1) the proportion of patients who achieved and maintained a dose of 49/51 or 97/103 mg bid for ≥ 2 weeks leading to week 10 after randomization, 2) the proportion of patients who maintained any dose of sacubitril/valsartan for ≥ 2 weeks leading to week 10, and 3) rates of permanent study drug discontinuations due to adverse events (AEs) during the 10‐week period.
     

The study included patients aged ≥ 18 years, hospitalized for acute decompensated heart failure with (NYHA) class II–IV, blood pressure ≥ 100 mm Hg, and left‐ventricular ejection fraction (LVEF) ≤ 40%. Before initiation of treatment, patients had to be hemodynamically stabile.

Patients were randomized 1:1 to pre-discharge initiation or post-discharge initiation of Entresto. 493 (99%) patients in the pre-discharge group and 489 (97%) patients in the post-discharge group received Entresto either before or after discharge from hospital. Patients were stratified based on any prior use of RAS inhibitors. 

The majority of the patients (88.4% of patients in the pre‐discharge and 84.5% of patients in the post‐discharge group) started with the lowest dose of 24 /26 mg. 

Primary endpoint results: Comparable proportions of patients in the pre‐ and post‐discharge initiation groups achieved the target dose of 97/103 mg bid sacubitril/valsartan at week 10 after randomization [45.4% vs. 50.7%; risk ratio (RR) 0.90; 95% CI, 0.79-1.02, p=0.099].

Secondary endpoint results: 62.1% in the pre-discharge vs. 68.5% in the post-discharge group achieved and maintained a dose of 49/51 or 97/103 mg bid for ≥ 2 weeks leading to week 10 (RR 0.91; 95% CI 0.83–0.99 p=0.034). 86.0% in the pre-discharge vs. 89.6% in the post-discharge group maintained any dose of sacubitril/valsartan for ≥ 2 weeks leading to week 10 (RR 0.96; 95% CI 0.92–1.01, p=0.089). Discontinuation due to adverse events occurred in 7.3% of patients in the pre‐discharge group and 4.9% of patients in the post‐discharge (RR 1.49; 95% CI 0.90–2.46, p=0.117).

Initiation of sacubitril/valsartan in a wide range of HFrEF patients stabilized after an ADHF event, either in hospital or shortly after discharge, is feasible with about half of the patients achieving target dose within 10 weeks.

Boka möte

Håll dig uppdaterad


Du kanske också är intresserad av:

Nordic CardioCast – allt om hjärtat för ögat och örat

Botanisera bland ny kunskap, erfarenheter och inspirerande samtal – när och hur det passar dig.Ta del av frågeställningarna

 

 

 

Referenser

  1. Wachter R, Senni M, Belolavek J et al. Initiation of sacubitril/valsartan in haemodynamically stabilised heart failure patients in hospital or early after discharge: primary results of the randomised TRANSITION study. Eur J of Heart Fail 2019;21:998-1007.

 

ENTRESTO® (sakubitril/valsartan) Rx. (F, EF) Läkemedelsförmån: Filmdragerade tabletter ingår i förmånen med begränsning till behandling av Kronisk symtomatisk hjärtsvikt hos vuxna med nedsatt ejektionsfraktion. ATC kod C09DX04. Beredningsformer: Filmdragerade tabletter och granulat i kapslar avsedda att öppnas. Entresto hämmar neprilysin (via sakubitril) samtidigt som den blockerar AT1 receptorn (via valsartan). Indikation: 1) Hjärtsvikt hos vuxna: Entresto är avsett för behandling av kronisk symtomatisk hjärtsvikt hos vuxna med nedsatt ejektionsfraktion. 2) Pediatrisk hjärtsvikt: Entresto är avsett för behandling av kronisk symtomatisk hjärtsvikt hos barn och ungdomar i åldern ett år eller äldre med systolisk vänsterkammardysfunktion. Kontraindikationer: Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller något hjälpämne. Entresto får inte administreras förrän tidigast 36 timmar efter avbruten behandling med ACE-hämmare. Tidigare konstaterat, ärftligt eller idiopatiskt angioödem. Samtidig användning med aliskireninnehållande läkemedel hos patienter med diabetes mellitus eller patienter med nedsatt njurfunktion. Kraftigt nedsatt leverfunktion, biliär cirros och kolestas. Andra och tredje trimestern av graviditet. Varningar och försiktighet: Dubbel blockad av renin-angiotensin-aldosteronsystemet. SBP<100 mm Hg eller ≥5:e percentilen SBP för den pediatriska patientens ålder. Hyperkalemi. Angioödem. Nedsatt njurfunktion. Måttligt nedsatt leverfunktion. Entresto har mindre effekt på förmågan att framföra fordon och andra maskiner. För pris och ytterligare information se www.fass.se. Datum för senaste översynen av produktresumén: 2023-12-04. Novartis Sverige AB, Telefon 08-7323200, www.novartis.se.

SE2310190258 (19 oktober 2023)