PROVE-HF study summary

The exploratory PROVE-HF study showed that the reduction in NT-proBNP concentration in HFrEF patients treated with Entresto (sacubitril-valsartan) was weakly yet significantly correlated with improvements in markers of cardiac volume and function at 12 months. The observed reverse cardiac remodeling may provide a mechanistic explanation for the effects of Entresto in patients with HFrEF.1

PROVE-HF was a 12-month open-label, single-group, exploratory phase IV study involving 794 HFrEF patients in USA treated with Entresto (sacubitril/valsartan). At enrolment, nearly all participants had NYHA Class II (n = 558; 70.3%) or III (n = 222; 28.0%) symptoms and a typical mixture of HFrEF risk factors.

 • The primary endpoint was demonstration of the correlation  between reduced NT-proBNP levels in HFrEF patients treated with Entresto and changes in values associated with cardiac structure and function assessed by change in LVEDVI, LVESVI, LVEF, LAVI and E/e′ from baseline to 12 months.
 • A secondary endpoint was the association between the changes in concentration of NT-proBNP and cardiac remodelling from baseline to 6 months. 
 • Other secondary endpoints were the 6-month associations between the changes in concentration of NT-proBNP and cardiac remodeling in specific patient subgroups not represented in the PARADIGM-HF trial.

654 of the 794 patients (82.4%) completed the study. The median NT-proBNP concentration was 816 pg/ml (interquartile range [IQR] 332-1822) at baseline and 455 pg/ml (IQR 153-1090) at 12 months (difference p<.001). 

HFrEF patients treated with Entresto achieved reduced NT-proBNP levels, suggesting a correlation with improvement in cardiac structure and function at 12 months. The change in log2-NT-proBNP concentration could be correlated with the changes in:

 • LVEF (r = -0.381 [IQR -0.448 to -0.310]; p <.001), 
 • LVEDVI (r = 0.320 [IQR 0.246 to 0.391]; p <.001), 
 • LVESVI (r = 0.405 [IQR 0.335 to 0.470]; p <.001), 
 • LAVI (r = 0.263 [IQR 0.186 to 0.338]; p <.001) and 
 • E/e’ (r = 0.269 [IQR 0.182 to 0.353]; p <.001). 
   

At 12 months, LVEF had risen from 28.2% to 37.8% (absolute difference 9.4% [95% CI, 8.8% to 9.9%], p< .001), whilst LVEDVI had fallen from 86.93 to 74.15 ml/m2 (difference -12.25 ml/m2 [IQR -12.92 to 11.58]; p< .001), and LVESVI had dropped from 61.68 to 45.46 ml/m2 (difference -15.29 ml/m2 [95% CI, -16.03 to -14.55]). LAVI and the E/e’ ratio had also declined.

Regarding the secondary endpoints, lower correlations between change in log2–NT-proBNP concentrations and remodeling indices were present at 6 months. The most frequent adverse events were hypotension (17.6%), dizziness (16.8%), hyperkalaemia (13.2%), and worsening kidney function (12.3%).

In the exploratory study PROVE-HF, the reduction in NT-proBNP concentration in HFrEF patients treated with Entresto (sacubitril-valsartan) was weakly yet significantly correlated with improvements in markers of cardiac volume and function at 12 months. The observed reverse cardiac remodelling may provide a mechanistic explanation for the effects of Entresto in patients with HFrEF.

Boka möte

Håll dig uppdaterad


Du kanske också är intresserad av:

Nordic CardioCast – allt om hjärtat för ögat och örat

Botanisera bland ny kunskap, erfarenheter och inspirerande samtal – när och hur det passar dig.Ta del av frågeställningarna

 

 

 

Referenser

 1. Januzzi JL Jr, Prescott MF, Butler J, et al on behalf of the PROVE-HF investigators. Association of change in N-terminal pro–b-type natriuretic peptide following initiation of sacubitril-valsartan treatment with cardiac structure and function in patients with heart failure with reduced ejection fraction [published online ahead of print, 2 September 2019]. JAMA. DOI:10.1001/jama.2019.12821.

 

ENTRESTO® (sakubitril/valsartan) Rx. (F, EF) Läkemedelsförmån: Filmdragerade tabletter ingår i förmånen med begränsning till behandling av Kronisk symtomatisk hjärtsvikt hos vuxna med nedsatt ejektionsfraktion. ATC kod C09DX04. Beredningsformer: Filmdragerade tabletter och granulat i kapslar avsedda att öppnas. Entresto hämmar neprilysin (via sakubitril) samtidigt som den blockerar AT1 receptorn (via valsartan). Indikation: 1) Hjärtsvikt hos vuxna: Entresto är avsett för behandling av kronisk symtomatisk hjärtsvikt hos vuxna med nedsatt ejektionsfraktion. 2) Pediatrisk hjärtsvikt: Entresto är avsett för behandling av kronisk symtomatisk hjärtsvikt hos barn och ungdomar i åldern ett år eller äldre med systolisk vänsterkammardysfunktion. Kontraindikationer: Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller något hjälpämne. Entresto får inte administreras förrän tidigast 36 timmar efter avbruten behandling med ACE-hämmare. Tidigare konstaterat, ärftligt eller idiopatiskt angioödem. Samtidig användning med aliskireninnehållande läkemedel hos patienter med diabetes mellitus eller patienter med nedsatt njurfunktion. Kraftigt nedsatt leverfunktion, biliär cirros och kolestas. Andra och tredje trimestern av graviditet. Varningar och försiktighet: Dubbel blockad av renin-angiotensin-aldosteronsystemet. SBP<100 mm Hg eller ≥5:e percentilen SBP för den pediatriska patientens ålder. Hyperkalemi. Angioödem. Nedsatt njurfunktion. Måttligt nedsatt leverfunktion. Entresto har mindre effekt på förmågan att framföra fordon och andra maskiner. För pris och ytterligare information se www.fass.se. Datum för senaste översynen av produktresumén: 2023-12-04. Novartis Sverige AB, Telefon 08-7323200, www.novartis.se.

SE2310190258 (19 oktober 2023)