Aimovig är det första läkemedlet av sitt slag utvecklad specifikt för migränprofylax. Aimovig är en 100 procent fullt human monoklonal antikropp som selektivt binder kompetitivt med hög affinitet till samma yta på CGRP-receptorn som CGRP och hämmar därmed dess funktion utan någon signifikant aktivitet mot andra medlemmar i kalcitoninreceptorfamiljen1.

Läs mer om Aimovig och fullständig FASS-text på FASS.se.

Aimovig:

 • Reducerar antalet migrändagar hos patienter med kronisk migrän3
 • Störst effekt hos de med 1-2 behandlings-misslyckanden2
 • Reducerar antalet migrändagar signifikant hos patienter med episodisk migrän3
 • Effektskillnader jämfört med placebo sågs från och med månad 13
 • Halverar antalet migrändagar hos upp till 50% av patienter med episodisk migrän3
 • En majoritet av patienterna slutade att överanvända smärtlindrande läkemedel2
 • > 90% av patienterna fullföljde Aimovig-studierna5
 • Den totala säkerhets- och tolerabilitetsprofilen med Aimovig ligger i nivå med placebo5
 • Tas som subkutan injektion var 4:e vecka, i doserna 70 mg eller 140 mg5

 

 

 Injektionsinstruktioner

Här nedan finns en video med instruktioner över hur Aimovig tas. Patienter kan också ta del av denna video genom att gå till https://www.speakmigraine.com/sv/login och sedan logga in med EU-koden från Aimovig-förpackningen:

 

Referenser
 1. Tepper SJ, Ashina M, Reuter U, et al. Long-term safety and efficacy of erenumab in patients with chronic migraine: results from a 52-week, open-label extension study. Cephalalgia. 2020 Vol. 40(6) 543-553. Uppnående av 50 %, 75 % och 100 % minskningar från den dubbelblinda behandlingsfasens baslinje i månatliga migrändagar vid vecka 52 rapporterades av 59,0 %, 33,2 % och 8,9 % av patienterna för den kombinerade dosgruppen. Förändring från baslinjen under månatliga migrändagar: -8,5 (70 mg) och -10,5 (140 mg) kombinerat -9,3 dagar. Baslinje: ~18 dagar
 2. Tepper SJ, Diener H-C, Ashina M, et al. Efficacy of erenumab for the treatment of patients with chronic migraine in presence of medication overuse. Poster presented at: American Headache Society, 59th Annual Scientific Meeting; June 8–11, 2017; Boston, MA. 54,8 % i 70 mg gruppen, 60% i 140 mg gruppen och 39,5 % i placebogruppen slutade att överanvända kombinationer av smärtlindrande läkemedel.
 3. Peter J. Goadsby, M.D., Ph.D. et al. A Controlled Trial of Erenumab for Episodic Migraine. N Engl J Med 2017;377:2123-32. Reduktion av antalet månatliga migrändagar var -3,2 (P<0,001) i 70 mg gruppen, -3,7 (P<0,001) i 140 mg gruppen och -1,8 för placebo. Kurvorna delar sig redan månad 1 för 70 och 140 mg Aimovig jämfört med placebo. 50 % reduktion i antalet migrändagar uppnåddes av 50 % av patienterna som fick Aimovig 140 mg.
 4. Messoud A, Goadsby P J, Reuter U, et al. Long-term efficacy and safety of erenumab in migraine prevention: results from a 5-year, open-label treatment phase of a randomized clinical trial. Eur J Neurol. 2021;00:1-10. DOI: 10.1111/ene.14715. Absoluta värden reduktion av månatliga migrändagar, baseline 8,7 (0,2) days, gennomsnittlig förändring från baslinjen -5,3 (0,3) days
 5. Aimovig SPC, www.fass.se
Betygsätt sidan
SE2204119421 (11 april 2022)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request