Aimovig är det första läkemedlet av sitt slag utvecklad specifikt för migränprofylax. Aimovig är en 100 procent fullt human monoklonal antikropp som selektivt binder kompetitivt med hög affinitet till samma yta på CGRP-receptorn som CGRP och hämmar därmed dess funktion utan någon signifikant aktivitet mot andra medlemmar i kalcitoninreceptorfamiljen1.

Läs mer om Aimovig och fullständig FASS-text på FASS.se.

Aimovig:

 • Reducerar antalet migrändagar signifikant hos patienter med episodisk migrän1
 • Effektskillnader jämfört med placebo sågs från och med månad 11
 • Halverar antalet migrändagar hos upp till 50% av patienter med episodisk migrän1
 • En majoritet av patienterna slutade att överanvända smärtlindrande läkemedel2
 • Reducerar antalet migrändagar hos patienter med kronisk migrän3
 • Störst effekt hos de med 1-2 behandlings-misslyckanden3
 • > 90% av patienterna fullföljde Aimovig-studierna4
 • Den totala säkerhets- och tolerabilitetsprofilen med Aimovig ligger i nivå med placebo4
 • Tas som subkutan injektion var 4:e vecka, i doserna 70 mg eller 140 mg4

 

 

 Injektionsinstruktioner

Här nedan finns en video med instruktioner över hur Aimovig tas. Patienter kan också ta del av denna video genom att gå till https://www.levamedmigran.se/loggain/ och sedan logga in med EU-koden från Aimovig-förpackningen:

 

Referenser
 1. Peter J. Goadsby, M.D., Ph.D. et al. A Controlled Trial of Erenumab for Episodic Migraine. N Engl J Med 2017;377:2123-32. Reduktion av antalet månatliga migrändagar var -3,2 (P<0,001) i 70 mg gruppen, -3,7 (P<0,001) i 140 mg gruppen och -1,8 för placebo. Kurvorna delar sig redan månad 1 för 70 och 140 mg Aimovig jämfört med placebo. 50 % reduktion i antalet migrändagar uppnåddes av 50 % av patienterna som fick Aimovig 140 mg.
 2. Tepper SJ, Diener H-C, Ashina M, et al. Efficacy of erenumab for the treatment of patients with chronic migraine in presence of medication overuse. Poster presented at: American Headache Society, 59th Annual Scientific Meeting; June 8–11, 2017; Boston, MA. 54,8 % i 70 mg gruppen, 60% i 140 mg gruppen och 39,5 % i placebogruppen slutade att överanvända kombinationer av smärtlindrande läkemedel.
 3. Messoud Ashina, David Dodick, Peter J. Goadsby, et al. Erenumab (AMG 334) in episodic migraine: Interim analysis of an ongoing open-label study. Neurology 2017;89;1237-1243. Absoluta värden reduktion av månatliga migrändagar, placebo -2,68 dagar, Aimovig 70 mg -5,38 dagar och Aimovig 140 mg -6,96 dagar.
 4. Aimovig SPC, www.fass.se
Betygsätt sidan
SE2104133887 (13 april 2021)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request