Artiklar och studier

Fördjupa dig i utvalda studier och artiklar.
 

Prissänkning ger förutsättningar för att fler patienter med kronisk migrän ska kunna få behandling med CGRP-hämmande läkemedel

Kronisk migrän är ett stort problem för många svenskar. Uppskattningsvis är det 2 % av den vuxna befolkningen som uppfyller kriterierna för kronisk migrän*, vilket motsvarar ungefär 160 000 individer i Sverige.1 För patienter med kronisk migrän där förebyggan- de behandling med minst två olika profylaktiska läkemedel inte visat effekt, alternativt inte tolererats av patienten, kan CGRP-hämmare göra stor skillnad vad gäller att minska antalet migrändagar per månad.2

 

Learnings from 3+ years with CGRP mAbs for migraine prevention

Headache experts from across the Nordics met physically and online on the last day of spring to take stock of more than 3 years of clinical experience with CGRP monoclonal antibodies for migraine prevention. Topics included difficult-to-treat patients and hormonal influences in migraine.

Migraine curtails everyday life for unreasonably many people

Migraine constitutes a significant burden, not only to the individual suffering from this disabling disease but also to the society via sick leaves and use of health care resources. Two recent registry studies outline the burden of migraine in a Nordic setting and highlight the potential of erenumab, the first monoclonal antibody2 developed for prevention of migraine, to lower the burden of headache-related societal costs.

 

Boka möte

Håll dig uppdaterad


Du kanske också är intresserad av:

Migrän

Migrän ger återkommande anfall av unilateral, pulserande huvudvärk, ofta i kombination med illamående, kräkningar och ljud- och ljuskänslighet.Jag vill veta mer

 

 

 

Referenser

  1. Riktlinje för migrän. NPO Nervsystemets sjukdomar. 2022-10-25

  2. Aimovig SPC, www.fass.se 

 

Aimovig (erenumab) (F), Rx, ATC-kod N02CD01, lösning i förfylld injektionspenna för subkutant bruk. Indikation: Migränprofylax hos vuxna som har minst 4 migrändagar per månad när behandling med Aimovig sätts in. Dosering: 70 eller 140 mg var 4:e vecka. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i Innehåll. Varning och försiktighet: För information se www.fass.se. För ytterligare information om pris och förpackning se www.fass.se. Kontaktuppgifter: Aimovig tillhandahålls av Novartis Sverige AB, www.novartis.se. Vid frågor om våra läkemedel kontakta [email protected]. Datum för översynen av produktresumén: 2023-08-10.

Aimovig subventioneras endast för patienter med kronisk migrän som efter optimerad behandling inte haft effekt av eller inte tolererat minst två profylaktiska läkemedelsbehandlingar. Kronisk migrän definieras som minst 15 huvudvärksdagar per månad i mer än 3 månader varav minst 8 dagar per månad ska ha varit med migränhuvudvärk (enligt ICHD-3). Subventioneras endast vid förskrivning av neurolog eller läkare verksam vid neurologklinik eller klinik/enhet specialiserad på behandling av patienter med kronisk migrän.

SE2311070901 (7 november 2023)