Om Aimovig

Aimovig förebygger migränattacker genom att blockera receptorn för CGRP (Calcitonin Gene-Related Peptide). Aimovig administreras var 4:e vecka, och har visat signifikant effekt efter 1:a injektionen. Patienterna hade hög följsamhet till behandlingen, överanvände mindre smärtstillande läkemedel och upplevde biverkningar på nivå med placebo.1-3

 

Hitta snabbt

Indikation » Verkningsmekanism » Effekt » Säkerhetsprofil » Administrering »

 

Indikation

Aimovig är ett migränprofylax hos vuxna som har minst fyra migrändagar per månad.2

Aimovig subventioneras för patienter med kronisk migrän som efter optimerad behandling inte haft effekt av eller tolererat minst två profylaktiska läkemedelsbehandlingar. Aimovig subventioneras endast vid förskrivning av neurolog eller läkare verksam vid neurologisk klinik eller enhet specialiserad på behandling av kronisk migrän.

Kronisk migrän definieras som minst 15 huvudvärksdagar per månad i mer än tre månader, varav minst åtta dagar per månad skall ha varit med migränhuvudvärk (enligt ICHD-3).

 

Verkningsmekanism

Aimovig är det första läkemedlet av sitt slag utvecklad specifikt för migränprofylax. Aimovig är en 100 procent fullt human monoklonal antikropp som selektivt binder kompetitivt med hög affinitet till samma yta på CGRP-receptorn som CGRP och hämmar därmed dess funktion utan någon signifikant aktivitet mot andra medlemmar i kalcitoninreceptorfamiljen.4

 

 

EffektHalverar antalet migrändagar hos 50 procent av patienterna5En majoritet av patienterna slutade överanvända smärtlindrande läkemedel5Över 90 procent av patienterna valde att fullfölja studien2Effektskillnader jämfört med placebo sågs från och med månad ett6

 

Säkerhetsprofil

Den totala säkerhets- och tolerabilitetsprofilen med Aimovig ligger i nivå med placebo2.

 

Administrering

Aimovig tas som subkutan injektion var 4:e vecka och ges i 70 mg eller 140 mg dos2.

Injektionsinstruktioner

Här nedan finns en video med instruktioner över hur Aimovig hanteras och injiceras. Patienter kan också ta del av videon genom att gå till https://www.speakmigraine.com/sv/login och logga in med EU-koden från Aimovig-förpackningen.

 

 

Boka möte

Håll dig uppdaterad


 

Referenser

  1. TLVs Aimovig subventionsbeslut

  2. Aimovig SPC, www.fass.se 

  3. Data on file

  4. Tepper SJ, Ashina M, Reuter U, et al. Long-term safety and efficacy of erenumab in patients with chronic migraine: results from a 52-week, open-label extension study. Cephalalgia. 2020 Vol. 40(6) 543-553. Uppnående av 50 %, 75 % och 100 % minskningar från den dubbelblinda behandlingsfasens baslinje i månatliga migrändagar vid vecka 52 rapporterades av 59,0 %, 33,2 % och 8,9 % av patienterna för den kombinerade dosgruppen. Förändring från baslinjen under månatliga migrändagar: -8,5 (70 mg) och -10,5 (140 mg) kombinerat -9,3 dagar. Baslinje: ~18 dagar

  5. Peter J. Goadsby, M.D., Ph.D. et al. A Controlled Trial of Erenumab for Episodic Migraine. N Engl J Med 2017;377:2123-32. Kurvorna delar sig redan månad 1 för 70 och 140 mg Aimovig jämfört med placebo. 50% reduktion i antalet migrändagar uppnåddes av 50 % av patienterna som fick Aimovig 140 mg.

  6. Tepper SJ, Diener H-C, Ashina M, et al. Efficacy of erenumab for the treatment of patients with chronic migraine in presence of medication overuse. Poster presented at: American Headache Society, 59th Annual Scientific Meeting; June 8–11, 2017; Boston, MA. 54,8 % i 70 mg gruppen, 60% i 140 mg gruppen och 39,5 % i placebogruppen slutade att överanvända kombinationer av smärtlindrande läkemedel.

 

Aimovig (erenumab) (F), Rx, ATC-kod N02CD01, lösning i förfylld injektionspenna för subkutant bruk. Indikation: Migränprofylax hos vuxna som har minst 4 migrändagar per månad när behandling med Aimovig sätts in. Dosering: 70 eller 140 mg var 4:e vecka. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i Innehåll. Varning och försiktighet: För information se www.fass.se. För ytterligare information om pris och förpackning se www.fass.se. Kontaktuppgifter: Aimovig tillhandahålls av Novartis Sverige AB, www.novartis.se. Vid frågor om våra läkemedel kontakta [email protected]. Datum för översynen av produktresumén: 2023-08-10.

Aimovig subventioneras endast för patienter med kronisk migrän som efter optimerad behandling inte haft effekt av eller inte tolererat minst två profylaktiska läkemedelsbehandlingar. Kronisk migrän definieras som minst 15 huvudvärksdagar per månad i mer än 3 månader varav minst 8 dagar per månad ska ha varit med migränhuvudvärk (enligt ICHD-3). Subventioneras endast vid förskrivning av neurolog eller läkare verksam vid neurologklinik eller klinik/enhet specialiserad på behandling av patienter med kronisk migrän.

SE2311070901 (7 november 2023)