Administrering av Aimovig

Aimovig ges i 70 mg eller 140 mg dos som subkutan injektion var 4:e vecka.1 

 

Hitta snabbt

Instruktionsvideo »  

 

Instruktionsvideo

Här nedan finns en video med instruktioner över hur Aimovig hanteras och injiceras. Patienter kan också ta del av videon genom att gå till https://www.speakmigraine.com/sv/login och logga in med EU-koden från Aimovig-förpackningen.

 

 

Boka möte

Håll dig uppdaterad


Du kanske också är intresserad av:

Migrän

Migrän ger återkommande anfall av unilateral, pulserande huvudvärk, ofta i kombination med illamående, kräkningar och ljud- och ljuskänslighet.Jag vill veta mer

 

 

 

Referenser

  1. Aimovig SPC, www.fass.se 

 

Aimovig (erenumab) (F), Rx, ATC-kod N02CD01, lösning i förfylld injektionspenna för subkutant bruk. Indikation: Migränprofylax hos vuxna som har minst 4 migrändagar per månad när behandling med Aimovig sätts in. Dosering: 70 eller 140 mg var 4:e vecka. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i Innehåll. Varning och försiktighet: För information se www.fass.se. För ytterligare information om pris och förpackning se www.fass.se. Kontaktuppgifter: Aimovig tillhandahålls av Novartis Sverige AB, www.novartis.se. Vid frågor om våra läkemedel kontakta [email protected]. Datum för översynen av produktresumén: 2023-08-10.

Aimovig subventioneras endast för patienter med kronisk migrän som efter optimerad behandling inte haft effekt av eller inte tolererat minst två profylaktiska läkemedelsbehandlingar. Kronisk migrän definieras som minst 15 huvudvärksdagar per månad i mer än 3 månader varav minst 8 dagar per månad ska ha varit med migränhuvudvärk (enligt ICHD-3). Subventioneras endast vid förskrivning av neurolog eller läkare verksam vid neurologklinik eller klinik/enhet specialiserad på behandling av patienter med kronisk migrän.

SE2311070901 (7 november 2023)