Stödmaterial

Material för dig och dina patienter. Saknar du något? Hör av dig till oss!

 

Hitta snabbt

För patienter » För hälso- och sjukvårdspersonal »

 

För patienter

Aimovig välkomstmapp för patienter

 Typ av material: Mapp (produktinformation) 

Välkomstmapp för patienter som behandlas med Aimovig. I mappen finns minifoldrar om Aimovig och migrän, en huvudvärkskalender och resekort på engelska.

Beställ materialet

Aimovig kylväska

 Typ av material: Kylväska (produktinformation) 

Kylväska för patienter som används för att transportera Aimovig mellan apoteket och hemmet utan att bryta kylkedjan. Format: 16x19x15 cm.

Beställ materialet

Förvaring och hantering av Aimovig, minifolder

 Typ av material: Broschyr (produktinformation) 

Folder för patienter med information om hur Aimovig ska förvaras och hanteras. Ingår i välkomstmappen.

Beställ materialet

Aimovig resekort

 Typ av material: Broschyr (produktinformation) 

Resekortet för patienter finns att beställa på svenska eller engelska. Ingår i välkomstmappen.

Beställ materialet

Aimovig huvudvärkskalender

 Typ av material: Broschyr (produktinformation) 

Huvudvärkskalender i kreditkortsstorlek för patienter som ordineras Aimovig. Huvudvärkskalendern sträcker sig över 12 månader. Ingår i välkomstmappen.

Beställ materialet

Injektionsinstruktioner för patienter

 Typ av material: Video (produktinformation)

På levamedmigran.se finns det en injektionsinstruktionsvideo som är anpassad för patienter. Patienten kan själv logga in på sidan med hjälp av EU-koden från läkemedelsförpackningen.

Gå till levamedmigran.se

Huvudvärkskalender

 Typ av material: Broschyr 

Huvudvärkskalender för migränpatienter.

Beställ materialet

Visitkort levamedmigrän.se

 Typ av material: Visitkort 

Visitkort med länk till hemsidan levamedmigrän.se.

Beställ materialet

Broschyr om förstoppning och hur man förebygger det

 Typ av material: Broschyr 

Broschyr om vad förstoppning är och hur man kan förebygga det.

Beställ materialet

 

För hälso- och sjukvårdspersonal

Aimovig injektionspenna för demonstration

 Typ av material: För demonstration (produktinformation) 

Ask med 70 mg och 140 mg injektionspennor för träning och demonstration. Även produktinformation.

Beställ materialet

Rivblock med illustrerad hjärna

 Typ av material: Mapp  

Rivblock med en illustrerad hjärna i en mapp.

Beställ materialet

Linjal VAS-smärtskala

 Typ av material: Linjal 

Linjal VAS-smärtskala (16x4,5 cm).

Beställ materialet

 

Boka möte

Håll dig uppdaterad


Du kanske också är intresserad av:

Migrän

Migrän ger återkommande anfall av unilateral, pulserande huvudvärk, ofta i kombination med illamående, kräkningar och ljud- och ljuskänslighet.Jag vill veta mer

 

 

 

Aimovig (erenumab) (F), Rx, ATC-kod N02CD01, lösning i förfylld injektionspenna för subkutant bruk. Indikation: Migränprofylax hos vuxna som har minst 4 migrändagar per månad när behandling med Aimovig sätts in. Dosering: 70 eller 140 mg var 4:e vecka. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i Innehåll. Varning och försiktighet: För information se www.fass.se. För ytterligare information om pris och förpackning se www.fass.se. Kontaktuppgifter: Aimovig tillhandahålls av Novartis Sverige AB, www.novartis.se. Vid frågor om våra läkemedel kontakta [email protected]. Datum för översynen av produktresumén: 2023-08-10.

Aimovig subventioneras endast för patienter med kronisk migrän som efter optimerad behandling inte haft effekt av eller inte tolererat minst två profylaktiska läkemedelsbehandlingar. Kronisk migrän definieras som minst 15 huvudvärksdagar per månad i mer än 3 månader varav minst 8 dagar per månad ska ha varit med migränhuvudvärk (enligt ICHD-3). Subventioneras endast vid förskrivning av neurolog eller läkare verksam vid neurologklinik eller klinik/enhet specialiserad på behandling av patienter med kronisk migrän.

SE2311070901 (7 november 2023)