Ja, det finns inga kända interaktioner mellan Aimovig och dessa typer av läkemedel.1

Nej, data som talar för sådan påverkan saknas.1

Det finns ingen studiedata på detta i dagsläget.1

Nej, Aimovig kan förvaras 7 dagar i rumstemperatur. Om en patient hämtar ut flera månaders behandling från apoteket så bör dock patienten ha en kylväska med sig för att undvika att bryta kylkedjan.1

Nej, klicket kan vara så pass tyst att det kan vara svårt att höra men injektionspennan fungerar som vanligt i alla fall. Man bör titta på fönstret på injektionspennan för att säkerställa att injektionen getts. Om fönstret på injektionspennan är gult så har injektionen genomförts.1

Om fönstret på injektionspennan är gult så har injektionen genomförts.1

Använda injektionspennor kan lämnas in på närmsta apotek eller kastas i en behållare för riskavfall, som sedan lämnas till närmsta apotek.1

Det är vanligt att patienter upplever effekt av Aimovig 1:a behandlingsveckan, men eftersom migrän kan fluktuera så bör man vänta minst 3 månader innan man gör en utvärdering av effekten.1

Det finns begränsad mängd data från användning av erenumab till gravida kvinnor. Som en försiktighetsåtgärd bör man undvika användning av Aimovig under graviditet.1

Generellt är Aimovig vältolererat. De rapporterade biverkningarna för 70 mg och 140 mg var reaktioner vid injektionsstället, förstoppning, muskelkramper och klåda. De flesta reaktionerna var av lindrig eller måttlig allvarlighetsgrad.1

Det rekommenderade dosintervallet för Aimovig 70 mg eller 140 mg är var 4:e vecka.1

Om patienten svara partiellt på behandlingen med Aimovig 70 mg så kan en doshöjning till 140 mg vara bra att prova och vilket kan ge ytterligare effekt för just den patienten.1

Referenser
  1. Aimovig SPC, www.fass.se
Betygsätt sidan
SE2204119421 (11 april 2022)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request