Efter ett års behandling med sakubitril/valsartan hade EF förbättrats till >35 % hos nästan 2 av 3 patienter med hjärtsvikt och sänkt ejektionsfraktion (HFrEF) som var aktuella för ICD-implantat vid baseline.1

 

För att minska risken för plötsliga dödsfall rekommenderas en ICD för patienter med hjärtsvikt (HF) och sänkt ejektionsfraktion (EF) med EF ≤35 %.1 

Behandling med sakubitril/valsartan har visats ha en reversibel påverkan på remodellering av hjärtat2 och förbättra de kliniska utfallen hos patienter med HF och sänkt EF (HFrEF) jämfört med enalapril.3 I en studie av de potentiella fördelarna med sakubitril/valsartan för patienter med HFrEF och baslinje-EF ≤35 % användes data från PROVE-HF-studien för att analysera om behandling med sakubitril/valsartan via reversibel remodellering kunde öka EF och därmed gynnsamt ändra patientens ICD-aktualitet. 

I patientkohorten med HFrEF från studien PROVE-HF, som uppfyllde ICD-kravet vid baseline, ökade EF till över 35 % hos 1 av 3 (32 %) efter 6 månaders behandling med sakubitril/valsartan. Detta gällde för nästan 2 av 3 (62 %) efter ett års behandling. Noterbart var att förbättringarna uppstod med god bakgrundsbehandling och oavsett om patienter med implantat vid baseline ingick eller inte.1

Enligt dessa fynd får en substantiell andel patienter utan ICD när behandlingen med sakubitril/valsartan inleds en så förbättrad eller reversibel hjärtremodellering under pågående behandling med sakubitril/valsartan att de inte längre är aktuella för ICD. Den substantiella förbättringen av EF för vänster kammare med sakubitril/valsartan kan dessutom kvarstå i minst 12 månader.1

Skaffa mer information om sakubitril/valsartan – boka ett informationsmöte här

Beskrivning av PROVE-HF

I en singel-armad open-label-studie PROVE-HF undersöktes hjärtremodellering genom hjärtvolym och hjärtfunktion hos 794 patienter med kronisk HFrEF som behandlades med sakubitril/valsartan. En korrelation mellan sänkt nivå av natriuretiska peptider typ NTpro-BNP och förbättrade markörer för hjärtvolym och -funktion efter 12 månader tyder på att inbromsad eller reversibel hjärtremodellering kan ligga till grund för effekterna av sakubitril/valsartan hos HFrEF-patienter.2

Läs mer här

 


Referenser
  1. Felker GM et al. Implantable Cardioverter-Defibrillator Eligibility After Initiation of Sacubitril/Valsartan in Chronic Heart Failure: Insights From PROVE-HF. Circulation. 2021 Jul 13;144(2):180-182. 
  2. Januzzi JL Jr et al. Association of Change in N-Terminal Pro-B-Type Natriuretic Peptide Following Initiation of Sacubitril-Valsartan Treatment With Cardiac Structure and Function in Patients With Heart Failure With Reduced Ejection Fraction. JAMA. 2019 Sep 17;322(11):1085-1095. 
  3. McMurray JJ et al. Angiotensin-neprilysin inhibition versus enalapril in heart failure. N Engl J Med. 2014;371:993–1004. 
Betygsätt sidan
SE2204290847 (29 april 2022)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request