VIDEO  

Senaste rön om könsskillnader vid kardiovaskulär sjukdom

Det är stor skillnad mellan kvinnor och män när det gäller risken att drabbas av hjärtkärlsjukdom. Skillnaderna mellan könen visar sig även i symtombild samt hur vi omhändertar och behandlar kvinnor och män på kliniken. Könsskillnaden har så klart hormonella orsaker, men i den här videon delar Magnus Bäck nya insikter kring andra orsaker till varför skillnaderna är så stora.Medverkande: Magnus Bäck, professor i kardiologi på Karolinska Institutet och överläkare inom Medicinsk Enhet Kardiologi på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm.

SE2302108912

 

 

  PODD  

Könsskillnader inom kardiovaskulär prevention – vad beror de på?

Har du koll på hur stora könsskillnaderna är mellan kvinnor och män avseende risken för hjärtkärlsjukdom? Och varför svarar kvinnor och män olika på samma behandling? I detta avsnitt diskuterar Magnus Bäck och Elena Osto frågeställningarna och hur vi kan tänka framåt.Medverkande: Magnus Bäck, professor och överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset och Elena Osto, assoc. professor och kardiolog vid University hospital of Zürich, Schweiz, Nucleus Member of the ESC Working Group Atherosclerosis and Vascular Biology.

SE2303272889
Digital bildning av hjärta i bröstkorgen

 

  INTERVJU  

Regression av plack och könsskillnader inom kardiovaskulär prevention

Två heta ämnen inom kardiovaskulär medicin, men också väsensskilda sinsemellan. Vilka insikter och lärdomar om plackregression och könsskillnader kan vi dra, och vilka är beröringspunkterna? Magnus Bäcks stora intresse för kardiovaskulär sjukdom spänner brett och han borrar sig gärna djupt ner i frågeställningarna.Medverkande: Magnus Bäck, professor och överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset.Ta mig till artikeln

 

 

  PODD  

Aterosklerotisk regression – är det ens möjligt?

Kan man förutsäga hjärtinfarkt genom att studera plackmorfologin? Ja, nya imagingtekniker ger oss allt större möjligheter att följa aterosklerosutvecklingen och effekten av olika behandlingar. Hör hur nya behandlingsmetoder gör det möjligt att inte bara bromsa den aterosklerotiska utvecklingen, utan att faktiskt få placken att tillbakabildas.Medverkande: Magnus Bäck, professor och överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset och David Erlinge, professor i kardiologi och överläkare i vid Lunds Universitet.

SE2303241957
 

 

  VIDEO  

Aterosklerotisk regression

Aterosklerotisk regression, som är det ultimata målet med preventiv lipidsänkning, innebär att placken minskar i storlek och utbredning, samtidigt som inflammationen avtar och plackens stabilitet ökar. Magnus Bäck förklarar varför han ser att vi, tack vare effektiv behandling och modern imagingteknik, i framtiden kan komma att använda begreppet plackregression som ett mått på den aterosklerotiska behandlings effektivitet.Medverkande: Magnus Bäck, professor i kardiologi på Karolinska Institutet och överläkare inom Medicinsk Enhet Kardiologi på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm.

SE2302108900
 

 

  PODD  

Kardiovaskulär bilddiagnostik – ett nytt sätt att hantera kardiovaskulär risk?

Hur kan kardiovaskulär bilddiagnostik hjälpa oss att bedöma den kardiovaskulära risken och kan tekniken bidra till förbättrad uppföljningen av patienterna? I detta avsnitt möts Magnus Bäck och Mark Dweck, expert inom cardiovascular imaging, för att diskutera framtiden inom detta spännande område.Medverkande: Magnus Bäck, professor och överläkare på Karolinska Universitetssjukhuset och Mark Dweck, professor vid University of Edinburgh.

SE2208250948
 

 

  PODD  

Inflammationens roll för kvarstående kardiovaskulär risk

Två av Sveriges främsta experter, professorerna Magnus Bäck och Göran K Hansson, diskuterar den inflammatoriska processens roll för aterosklerosutvecklingen och den kvarstående kardiovaskulära risken. Följ med på resan från Görans tidiga upptäckter på 80-talet, till de senaste framstegen och tankar kring framtida behandling.Medverkande: Magnus Bäck, professor och överläkare på Karolinska Universitetssjukhuset och Göran K Hansson, professor vid Karolinska Institutet

SE2208103989
 

 

  VIDEO  

Polygenic risk score – hur kan det användas?

Polygenic risk score är ett mått på antalet genetiska variationer som en individ har för att utveckla en viss sjukdom. Här berättar Peter Benedek om den snabba och spännande utvecklingen inom detta område ur ett hyperlipidemiperspektiv.Medverkande: Peter Benedek, PhD, endokrinolog och överläkare vid lasarettet i Nyköping.

SE2209024961
 

Få svar på dina frågor


Få det senaste inom din specialitet

Anmäl dig till våra digitala utskick.

 

Boka informationsmöte

Boka ett infomationsmöte med oss på din arbetsplats eller via webben.

Kontakta oss

Har du frågor eller vill komma i kontakt med oss?

SE240610_11208201 (10 juni 2024)