PODD  

Rätt behandling till rätt patient, med fokus på lipiderna

Nu är det 2 år sedan ESCs nya riktlinjer för behandling av HFrEF publicerades. Hör Lars Lund och Oscar Braun diskutera hur de tagits emot och vad vi lärt oss på vägen. Hur gör man när man sätter in fyra läkemedel så snabbt som möjligt på kliniken och hur gör man i öppenvården? Finns det ny dokumentation?

Medverkande: Lars Lund, professor och överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset, Solna och Oscar Braun, överläkare och docent vid Lunds universitet.


Bild på patient: Marie

 

  PATIENTFALL  

Lipidsänkning vid statinintolerans – typfall

Välkommen att följa den fiktiva patienten Marie under två besök på hjärtmottagningen, och få nya insikter kring hur man kan optimera lipidsänkningen när statinerna inte räcker till.

Fallet tar ca 5 minuter.

Författare: Mats Eriksson, professor och överläkare på Endokrinkliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset.

SE2311102520

Ta mig till patientfallet

 

Bild på patient: Benjamin

 

  PATIENTFALL  

Patient med HFrEF NYHA III trots optimal behandling - typfall

Välkommen att följa den fiktiva patienten Olof under två besök på hjärtmottagningen, och få nya insikter kring hur man kan optimera behandling av diabetes och hyperlipidemi efter insättning av stent.

Fallet tar ca 5 minuter.

Författare: Mats Eriksson, professor och överläkare på Endokrinkliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset.

SE2311102519

Ta mig till patientfallet

 


 

 

  PODD  

Hur får vi arbetet med kardiovaskulär prevention att fungera i praktiken?

De flesta hjärtkärlsjukdomar har samma bakomliggande orsaker, framför allt ateroskleros, hypertoni och ohälsosam livsstil. Kardiologerna Linda Mellbin och Emil Hagström samtalar om hur vi genom kunskapsstyrning och med hjälp av SWEDEHEARTs register SEPHIA samt kvalitetsindex kan få ett bättre stöd i det kliniska arbetet och därmed en mer jämlik vård.Medverkande: Linda Melbin, ddocent och överläkare inom kardiologi, patientflödeschef kranskärlssjukdom, Karolinska Universitetssjukhuset och Emil Hagström, kardiolog, docent och överläkare inom kardiologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala, ordförande SEPHIAs arbetsgrupp.

 

 

 

  VIDEO  

Sekundärprevention – övergripande om riktlinjer och behandling, baserat på typfall

De nationella riktlinjerna för sekundärprevention efter en kardiovaskulär händelse ger tydliga direktiv för hur omhändertagandet av patienten ska gå till. Linda Mellbin gör en grundlig genomgång av vårdförloppet utifrån ett fiktivt patientfall: Hur ofta ska patienten följas upp? Och vad säger riktlinjerna om behandlingsmål och hur de bäst uppnås?.Medverkande: Linda Mellbin, docent, patientflödeschef kranskärlssjukdom på Karolinska Universitetssjukhuset.

 

 

Få svar på dina frågor


Få det senaste inom din specialitet

Anmäl dig till våra digitala utskick.

 

Boka informationsmöte

Boka ett infomationsmöte med oss på din arbetsplats eller via webben.

Kontakta oss

Har du frågor eller vill komma i kontakt med oss?

SE2303018819 (1 mars 2023)