Blodfettsrubbningar är en riskfaktor vid hjärt-kärlsjukdomar. Men hur bör vi hantera lipider och hur når vi satta målvärden? Hur ger vi patienterna de bästa förutsättningarna långsiktigt? Lyssna till experter inom aktuellt område diskutera lipider vid hjärt-kärlbehandling. Vad är deras erfarenheter och insikter? Låt dig inspireras och bli en del av samtalet så som det passar dig – genom podcast, webbinarier eller video. 

Läs mer om medverkande experter, klicka här.


  PDF  

Testing for Lipoprotein(a): Why, How, and in Whom?

Elevated lipoprotein(a) is an inherited, independent, and causal risk factor for atherosclerotic cardiovascular disease. Read more about Lp(a) in this summary.Ladda ner


 
  VIDEO  

Lipoprotein (a): en oberoende riskfaktor för hjärt- och kärlsjukdom

Jan Boréns forskningsområde är kardiovaskulär lipidmetabolism och behandling av dyslipidemier. Han har även förtroendeuppdrag som co-editor vid EAS, European Atherosclerosis Society. I denna film berättar Jan om Lp(a), en nyligen identifierad riskmarkör kopplad till förhöjd risk för kardiovaskulär sjukdom och aortastenos. Du får en samlad bild över aktuell status för Lp(a) som målvärde för lipidsänkning, bl.a. får du veta mer om vad Lp(a) är, dess patogenetiska mekanism, hur stor sänkning som behövs och hur expertisen runt om i världen uttrycker sig i frågan.

Medverkande: Jan Borén, professor och prefekt på Göteborgs Universitet, läkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.SE2305233566

 
  PODD  

Rätt behandling till rätt patient – fokus på lipiderna

”Så länge vi kontrollerar LDL-C bryr sig naturen inte om på vilket sätt vi gör det.” Hör en av Europas främsta ateroskleros-experter samtala om hur vi på bästa sätt utnyttjar hela behandlingsarsenalen för att erbjuda patienter med hög kardiovaskulär risk en individanpassad och målinriktad lipidbehandling.

Medverkande: Linda Mellbin, docent och Patientflödeschef kranskärlssjukdom vid Karolinska Universitetssjukhuset och professor Kausik K Ray, Imperial College London.


Lipidsänkning – hur ska vi agera när statinerna inte räcker till?

Det är inte alltid så lätt att få ner patienterna under riktvärdena för LDL eller att hålla dem där på sikt. Hör Mats presentera behandlingsstrategier och möjligheter bortom statiner, och exemplifiera detta i typfall.


 
  VIDEO  

Lipidsänkning, hur når vi hela vägen i mål?

Riktlinjerna för LDL-sänkning är tydliga, patienterna ska under 1,4 mmol/ml. Dock kan det ibland vara lättare sagt än gjort. I denna video får du i ett fiktivt typfall en sammanfattning av vilka behandlingar som finns att tillgå när statinerna inte räcker hela vägen.

Medverkande: Mats Eriksson, professor och överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset, Solna. Grundare av patientföreningen för familjär hyperkolesterolemi samt Svenska lipidföreningen.SE2302140510

 
  PODD  

Varför är det så svårt att nå målvärdena för LDL-kolesterol?

I Sverige är vi bra på hjärtinfarktsvård, men när det kommer till att långsiktigt nå behandlingsmålen för LDL-kolesterol finns det mycket kvar att göra. Hör Peter Benedek ge en aktuell lägesrapport om hur bra vi egentligen är på målinriktad LDL-sänkning och varför många av oss upplever att det är svårt att nå de nya rekommenderade målnivåerna för högriskpatienter. 

Medverkande: Peter Benedek, endokrinolog och överläkare vid lasarettet i Nyköping.SE2302077073

 
  PODD  

Dagens syn på behandling av blodfettsrubbningar

ESC/EAS nya målvärden avseende LDL-kolesterol för patienter med mycket hög risk för hjärtkärlsjukdom (<1,4 mmol/L) når man inte utan tillägg till den rutinartade grundläggande statinbehandlingen. Det menar Mats Eriksson. I detta avsnitt hör du Mats beskriva den senaste kunskapen kring hyperlipidemins etiologi och vilka möjligheter vi har att behandla tillståndet idag. 

Medverkande: Mats Eriksson, professor och överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset, Solna.SE2208104107

 

 

  VIDEO  

Behandling av diabetesdyslipidemi

Patienter med diabetesdyslipidemi har dubbla riskfaktorer och en förhöjd risk för att drabbas av hjärtkärlhändelse eller död i tidig ålder. För att sänka denna risk måste såväl blodsocker som kolesterol hanteras och behandlas. I denna film berättar Åke Sjöholm om hur diabetesdyslipidemi bör utredas och behandlas. Åke är specialiserad inom internmedicin och diabetes.Medverkande: Åke Sjöholm, professor och överläkare på Gävle sjukhus samt Högskolan i Gävle. 
SE2305233563

 

 

 

 

  VIDEO  

Familjär hyperkolesterolemi (FH) patienter – var står vi idag och vad ser vi i framtiden?

FH är en genetiskt nedärvd sjukdom som ger kraftigt förhöjda LDL-nivåer och därmed en ökad risk att i ung ålder drabbas av kardiovaskulär händelse och död. I denna film får du ta del av det senaste inom behandling och utredning av FH och hur du som kliniker bör tänka när du träffar en patient som du misstänker kan ha FH. Föreläsaren inom detta område är Peter Benedek, endokrinolog och överläkare vid lasarettet i Nyköping samt ordförande i svenska lipidföreningen. Han ansvarar för utredning och kartläggning av FH i Sörmland och har disputerat på FH vid Karolinska Institutet.Medverkande: Peter Benedek, PhD, endokrinolog och överläkare vid lasarettet i Nyköping.
SE2305233558
 

 

  VIDEO  

Vilken betydelse har exponeringen av högt LDL-kolesterol över tid?

”Kolesterolsänkning handlar mer om hur mycket och hur länge än på vilket sätt”. Ta del av av Jan Boréns, professor och prefekt, Göteborgs universitet, tankar om LDL-kolesterolets betydelse för utveckling av ateroskleros och hur man ska tänka kring behandling av LDL-kolesterol.Medverkande: Jan Borén, professor och prefekt på Göteborgs Universitet, läkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
SE2303145389

Få det senaste inom din specialitet

Anmäl dig till våra digitala utskick.

 

Boka informationsmöte

Boka ett infomationsmöte med oss på din arbetsplats eller via webben.

Kontakta oss

Har du frågor eller vill komma i kontakt med oss?

SE2303018819 (1 mars 2023)