Det är snart två år sedan de nya riktlinjerna från ESC gällande kronisk hjärtsvikt kom och de är fortfarande ett omdiskuterat ämne. Ta del av hur sviktexperter tolkar dessa och hur de kan implementeras i praktiken.

Läs mer om medverkande experter, klicka här.


Uppdaterade rekommendationer från ESC vid hjärtsvikt – Vad betyder det för den svenska sjukvården?

Två år efter att ESC guidelines förändrade synen på hjärtsviktsbehandling både nationellt och internationellt kommer ESC med några nya rekommendationer. Tillägget görs på grund av ny evidens som tillkommit sedan riktlinjerna publicerades. Vilka är våra erfarenheter efter rekommendationerna 2021 och behöver vi tänka annorlunda nu?


 
  VIDEO  

Hur blir vi ännu bättre på att behandla hjärtsvikt?

Nyss hemkommen från ESC 2023 reflekterar Lars Lund över utvecklingen inom de senaste årens hjärtsviktsvård. Hur väl har riktlinjerna från 2021 implementerats och vad har vi lärt oss sedan dess? Lars avslutar med att ge en övergripande bild av hur situationen ser ut i Sverige. Hur kommer det sig egentligen att behandlingsresultatet vid hjärtsvikt är bättre för patienter som ingår i RiksSvikt än för de som står utanför registret?

Medverkande: Lars Lund, professor och överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset.

 

 


 
  PODD  

Hur möter den svenska vården de uppdaterade ESC-rekommendationerna?

Nu är det 2 år sedan ESCs nya riktlinjer för behandling av HFrEF publicerades. Hör Lars Lund och Oscar Braun diskutera hur de tagits emot och vad vi lärt oss på vägen. Hur gör man när man sätter in fyra läkemedel så snabbt som möjligt på kliniken och hur gör man i öppenvården? Finns det ny dokumentation?

Medverkande: Lars Lund, professor och överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset, Solna och Oscar Braun, överläkare och docent vid Lunds universitet.

 

 


 
  PODD  

Hjärtsviktsbehandling, var står vi idag? Del 2

Med ESC-HF 2021 riktlinjer står vi inför ett fundamentalt skifte i hjärtsviktsbehandlingen, menar professor Lars Lund, Karolinska institutet. Enligt riktlinjerna ska alla patienter med HFrEF så snart som möjligt behandlas med 4 kategorier av läkemedel. Hör Lars förklara varför det är så viktigt att detta implementeras på kliniken och hur det kan gå till i praktiken.

Medverkande: Lars Lund, professor och överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset, Solna.


 
  PODD  

Hjärtsviktsbehandling, var står vi idag?

Hör professor Lars Lund, Karolinska institutet, beskriva de senaste årens framsteg inom hjärtsviktsbehandling och sätta dem i perspektiv till ESC-HF 2021 riktlinjer. Följ med på en spännande resa från hjärtsviktsbehandlingens första stapplande steg på sextiotalet fram till var vi står idag.

Medverkande: Lars Lund, professor och överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset, Solna.


 

 

  VIDEO  

Implementering av ESC-HF 2021 guidelines på avdelning – typfall

Ta del av kliniska erfarenheter från att jobba enligt de nya de nya riktlinjerna för HFrEF, på avdelning. Genom ett typfall delar Charlotta Ljungman med sig av sina erfarenheter.Medverkande: Charlotta Ljungman, sviktspecialist och överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

 

 

 

 

  VIDEO  

Implementering av nya riktlinjer för behandling av HFrEF – erfarenheter och reflektioner (inklusive typfall)

Hör Patrik Lyngå berätta och exemplifiera genom ett typfall vilka möjligheter det nya arbetssättet enligt ESC-HF 2021 riktlinjer medför, men även vissa frågeställningar som dykt upp.Medverkande: Patrik Lyngå, sviktsköterska och med. Dr vid Södersjukhuset.

 

 

 

 

  VIDEO  

Hjärtsviktsdagvården vid Karolinska Universitetssjukhuset – en länk mellan akuten och mottagningen

Hur kan vi möta ESC-HF 2021 riktlinjerna om att återbesök 1–2 veckor efter utskrivning. Vid Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, har hjärtsviktsdagvården (HDA) varit lösningen. Vidare har patientnöjdheten ökat. Hör Magnus Nygren berätta mer.Medverkande: Magnus Nygren BÖL och ansvarig för HDA vid Karolinska Universitetssjukhuset.

 

 

 

 

 VIDEO  

I ljuset av ESCs nya riktlinjer för hjärtsvikt – vad behöver vi göra annorlunda? Kan vi arbeta smartare på sjukhuset?

Under 2021 publicerades ESC-HF nya riktlinjer för behandling av hjärtsvikt. Nu pågår arbete i runt om i landet kring hur dessa riktlinjer ska implementeras i kliniken, något som kan vara utmanande och som kräver samarbete och eftertanke. Hör Edit Floderer berätta om hennes lärdomar kring implementering av riktlinjer för behandling av patienter med HFrEF i Värmland.Medverkande: Edit Floderer, ÖL inom Hjärt- och akutmedicin, Centralsjukhuset i Karlstad.

 

 

 

 

  VIDEO  

I ljuset av ESCs nya riktlinjer för hjärtsvikt – vad behöver vi göra annorlunda? Hur kan evidensen ge vägledning innan utskrivning?

Det har hänt mycket inom behandling av HFrEF de senaste åren och nya riktlinjer för hur detta ska gå till publicerades 2021 från den ESC-HF. I denna film pratar Anders Lundberg om hur riktlinjerna har ändrats samt kort om vilken evidens som ligger bakom den ändrade strategin. Anders är specialist inom internmedicin och forskar inom hjärtsvikt.Medverkande: Anders Lundberg, specialistläkare vid Hudiksvalls sjukhus.

 

 

 

Få det senaste inom din specialitet

Anmäl dig till våra digitala utskick.

 

Boka informationsmöte

Boka ett infomationsmöte med oss på din arbetsplats eller via webben.

Kontakta oss

Har du frågor eller vill komma i kontakt med oss?

SE2309141445 (14 september 2023)