För att möta de nationella riktlinjerna avseende omhändertagande av sviktpatienter, har man i region Värmland gått den digitala vägen. Hör hur digitala ronder stärkt samarbetet med primärvården och om erfarenheter från att jobba med digitala sviktmottagningar.

Medverkande: Edit Floderer, ÖL inom Hjärt- och akutmedicin, Centralsjukhuset i Karlstad. Medlem i terapigruppen Hjärta-kärl i region Värmland.


 

 

Digitala möjligheter för bättre patientomhändertagande - exempel från region Värmland

 

I region Värmland har man gått den digitala vägen för att förbättra omhändertagandet av hjärtsviktpatienterna. Få en sammanfattning av hur digitala ronder stärkt samarbetet med primärvården och om erfarenheter från att jobba med digitala sviktmottagningar. 

 
Föreläsare: Edit Floderer, överläkare inom Hjärt- och akutmedicin, Centralsjukhuset i Karlstad.Medlem i terapigruppen Hjärta-kärl i region Värmland.
 

 

Få det senaste inom din specialitet

Anmäl dig till våra digitala utskick.

 

Boka informationsmöte

Boka ett infomationsmöte med oss på din arbetsplats eller via webben.

Kontakta oss

Har du frågor eller vill komma i kontakt med oss?

 

SE2301137670 (13 januari 2023)