Häng på Hjärtsnacket där experter sinsemellan diskuterar insikter, de senaste framstegen och tolkar riktlinjer kring hjärtsvikt, blodfettsrubbningar och kardiovaskulär prevention. Podcasten riktar sig till dig som är specialiserad inom kardiologi och/eller internmedicin.

Läs mer om medverkande experter, klicka här.


ESC-HF 2021 guidelines

 

 

 PODD  

Hur möter den svenska vården de uppdaterade ESC-rekommendationerna?

Nu är det 2 år sedan ESCs nya riktlinjer för behandling av HFrEF publicerades. Hör Lars Lund och Oscar Braun diskutera hur de tagits emot och vad vi lärt oss på vägen. Hur gör man när man sätter in fyra läkemedel så snabbt som möjligt på kliniken och hur gör man i öppenvården? Finns det ny dokumentation?Medverkande: Lars Lund, professor och överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset, Solna och Oscar Braun, överläkare och docent vid Lunds universitet.

SE2309193824

 

 

 

 

 PODD  

Hjärtsviktsbehandling – var står vi idag? Del 1

Under hösten 2021 kom det nya riktlinjer från ESC avseende behandling av kronisk hjärtsvikt. Hör Lars Lund beskriva hur de senaste årtiondenas framsteg inom hjärtsviktsbehandling legat till grund för formuleringen av de nya riktlinjerna. Följ med på en spännande resa från den moderna hjärtsviktsbehandlingens första stapplande steg på sextiotalet fram till där vi står idag.Medverkande: Lars Lund, professor och överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset, Solna.

SE2207164349

 

 

 

 

 PODD  

Hjärtsviktsbehandling – var står vi idag? Del 2

Med de nya riktlinjerna från ESC 2021 står vi inför ett fundamentalt skifte i hjärtsviktsbehandlingen, menar Lars Lund. De nya riktlinjerna rekommenderar att alla patienter med HFrEF ska behandlas med 4 olika basläkemedel, vilka ska sättas in så fort som möjligt. Här förklarar Lars varför implementeringen på klinik är så viktigt och hur det kan gå till i praktiken.Medverkande: Lars Lund, professor och överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset, Solna.

SE2302077097

Gästmoderator Charlotta Ljungman

 

 

  PODD  

Vilken hänsyn måste tas till njuren vid behandling av HFrEF?

Hjärtat och njurarna har ett komplext samspel som kan påverka behandlingsvalen vid HFrEF? Hör kardiolog Charlotta Ljungman och njurläkare Per Dahlberg diskutera hur hjärtsviktspatienten ska hanteras ur ett njurmedicinskt perspektiv. Hur mycket får kreatininvärdet egentligen stiga och vad annat är viktigt att tänka på?Medverkande: Charlotta Ljungman, sviktspecialist och överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Per Dahlberg, överläkare i njurmedicin vid specialistmedicinkliniken, Norra Älvsborgs länssjukhus.

SE2208240720

 

 

 

 

  PODD  

Hjärta och njure – den komplexa patienten

Ett eGFR under 30 är ofta ett exklusionskriterium i kliniska studier. Därför är evidensläget för behandlingen av dessa patienter väldigt lågt. Kardiolog Charlotta Ljungman och njurläkare Per Dahlberg lär oss mer om de mest komplexa hjärtsviktspatienterna med riktigt dålig njurfunktion i detta avsnitt. Hur lågt blodtryck kan vi acceptera och hur håller vi kontroll på elektrolyterna, när vi optimerar hjärtsviktsbehandlingen?Medverkande: Charlotta Ljungman, sviktspecialist och överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Per Dahlberg, överläkare i njurmedicin vid specialistmedicinkliniken, Norra Älvsborgs länssjukhus.

SE2208240720

 

 

 

 

  PODD  

Avancerad hjärtsvikt – transplantation eller hjärtpump?

Hur går det till och vad innebär det för de patienter som går vidare i en utredning för hjärttransplantation? Vad kan de förvänta sig och hur ser överlevnaden ut för de transplanterade i Sverige idag? Finns det tillfällen då en hjärtpump är ett bättre alternativ? Charlotta Ljungman och Oscar Braun gör en djupdykning i dessa frågor och mer i detta avsnitt.Medverkande: Charlotta Ljungman, sviktspecialist och överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Oscar Braun, överläkare och docent vid Lunds universitet.

SE2208303331

 

 

 

 

  PODD  

Avancerad hjärtsvikt – diagnos och initiala åtgärder

Även riktigt dålig hjärtfunktion kan ibland gömma sig bakom kompenserande faktorer. Så hur vet man då om en patient har nått det stadium som vi kallar avancerad hjärtsvikt? Charlotta Ljungman och Oscar Braun diskuterar hur man ställer den något otydliga diagnosen avancerad hjärtsvikt och vilka tester som behövs vid utredningen.Medverkande: Charlotta Ljungman, sviktspecialist och överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Oscar Braun, överläkare och docent vid Lunds universitet.

SE2208303331
   

Gästmoderator Linda Mellbin

 

 

  PODD  

Hur får vi arbetet med kardiovaskulär prevention att fungera i praktiken?

De flesta hjärtkärlsjukdomar har samma bakomliggande orsaker, framför allt ateroskleros, hypertoni och ohälsosam livsstil. Kardiologerna Linda Mellbin och Emil Hagström samtalar om hur vi genom kunskapsstyrning och med hjälp av SWEDEHEARTs register SEPHIA samt kvalitetsindex kan få ett bättre stöd i det kliniska arbetet och därmed en mer jämlik vård.Medverkande: Linda Mellbin, docent och överläkare inom kardiologi, patientflödeschef kranskärlssjukdom, Karolinska Universitetssjukhuset och Emil Hagström, kardiolog, docent och överläkare inom kardiologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala, ordförande SEPHIAs arbetsgrupp.

SE2302203545

 

 

 

 

  PODD  

Rätt behandling till rätt patient, med fokus på lipiderna

”Så länge vi kontrollerar LDL-C bryr sig naturen inte om på vilket sätt vi gör det.” Hör en av Europas främsta ateroskleros-experter, professor Kausik K Ray, samtala med kardiolog Linda Mellbin om hur vi på bästa sätt utnyttjar hela behandlingsarsenalen för att erbjuda patienter med hög kardiovaskulär risk en individanpassad och målinriktad lipidbehandling.Medverkande: Linda Mellbin, docent och överläkare inom kardiologi, patientflödeschef kranskärlssjukdom, Karolinska Universitetssjukhuset och Kausik K Ray, professor Imperial College London.

SE2303156431

 

 

Gästmoderator Magnus Bäck

 

 

  PODD  

Könsskillnader inom kardiovaskulär prevention – vad beror de på?

Har du koll på hur stora könsskillnaderna är mellan kvinnor och män avseende risken för hjärtkärlsjukdom? Och varför svarar kvinnor och män olika på samma behandling? I detta avsnitt diskuterar Magnus Bäck och Elena Osto frågeställningarna och hur vi kan tänka framåt.Medverkande: Magnus Bäck, professor och överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset och Elena Osto, assoc. professor och kardiolog vid University hospital of Zürich, Schweiz, Nucleus Member of the ESC Working Group Atherosclerosis and Vascular Biology.

SE2303272889

 

 

 

 

  PODD  

Aterosklerotisk regression – är det ens möjligt?

Kan man förutsäga hjärtinfarkt genom att studera plackmorfologin? Ja, nya imagingtekniker ger oss allt större möjligheter att följa aterosklerosutvecklingen och effekten av olika behandlingar. Hör hur nya behandlingsmetoder gör det möjligt att inte bara bromsa den aterosklerotiska utvecklingen, utan att faktiskt få placken att tillbakabildas.Medverkande: Magnus Bäck, professor och överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset och David Erlinge, professor i kardiologi och överläkare i vid Lunds Universitet.

SE2303241957

 

 

 

  PODD  

Kardiovaskulär bilddiagnostik – ett nytt sätt att hantera kardiovaskulär risk?

Hur kan kardiovaskulär bilddiagnostik hjälpa oss att bedöma den kardiovaskulära risken och kan tekniken bidra till förbättrad uppföljningen av patienterna? I detta avsnitt möts Magnus Bäck och Mark Dweck, expert inom cardiovascular imaging, för att diskutera framtiden inom detta spännande område.Medverkande: Magnus Bäck, professor och överläkare på Karolinska Universitetssjukhuset och Mark Dweck, professor vid University of Edinburgh.

SE2208250948

 

 

 

 

  PODD  

Inflammationens roll för kvarstående kardiovaskulär risk

Två av Sveriges främsta experter, professorerna Magnus Bäck och Göran K Hansson, diskuterar den inflammatoriska processens roll för aterosklerosutvecklingen och den kvarstående kardiovaskulära risken. Följ med på resan från Görans tidiga upptäckter på 80-talet, till de senaste framstegen och tankar kring framtida behandling.Medverkande: Magnus Bäck, professor och överläkare på Karolinska Universitetssjukhuset och Göran K Hansson, professor vid Karolinska Institutet.

SE2208103989

 

   

Koll på lipiderna

 

 

 PODD  

Varför är det så svårt att nå målvärdena för LDL-kolesterol?

I Sverige är vi bra på hjärtinfarktvård, men när det kommer till att långsiktigt nå behandlingsmålen för LDLkolesterol finns det mycket kvar att göra. Peter Benedek ger en aktuell lägesrapport om hur bra vi egentligen är på målinriktad LDL-sänkning och varför många av oss upplever att det är så svårt att nå målnivåerna för högriskpatienter.Medverkande: Peter Benedek, PhD, endokrinolog och överläkare vid lasarettet i Nyköping.

SE2302077073

 

 

 

 

 PODD  

Dagens syn på behandling av blodfettsrubbningar

”De nya målvärden för LDL-kolesterol från ESC/EAS för patienter med mycket hög risk för hjärtkärlsjukdom (<1,4 mmol/L) når man inte utan tillägg till den rutinartade statinbehandlingen”. Det menar Mats Eriksson som i detta avsnitt förklarar varför det är så viktigt och vilka nya möjligheter vi har att behandla höga blodfetter idag.Medverkande: Mats Eriksson, professor och överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset, Solna.

SE2208104107

 

 

 

Patientföljsamhet

 

 

 PODD  

Teambaserad vård ger förutsättningar för bättre patientföljsamhet

En patient med hjärtkärlhändelse får på sin resa genom vården träffa många olika vårdgivare som har olika roller att fylla. I detta avsnitt pratar kardiolog Annica Ravn-Fischer och sviktsköterska Patrik Lyngå om hur samarbetet mellan läkare, sköterskor och andra vårdgivare kan utvecklas för att öka patientens följsamhet till rekommenderad behandling.Medverkande: Annica Ravn-Fischer, docent och överläkare i kardiologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Patrik Lyngå, sviktsköterska och med. dr vid Södersjukhuset.

SE2206265227

 

 

 

 

 PODD  

Positiva beteendeförändringar genom patientsamtal

Hur kan vi göra målvärden motiverande för patienterna? Och hur pratar man om svåra saker som alkoholkonsumtion och övervikt? Hör kardiolog Annica Ravn-Fischer och sviktsköterska Patrik Lyngå dela sina erfarenheter kring ”det goda” patientsamtalet. Hur man gör samtalet till det viktigaste verktyget i strävan efter bättre följsamhet och friskare patienter.Medverkande: Annica Ravn-Fischer, docent och överläkare i kardiologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Patrik Lyngå, sviktsköterska och med. dr vid Södersjukhuset.

SE2206265228

 

 

 

 

 PODD  

Har hjärtsviktsvården något att lära från beteendepsykologin?

Kan moderna begrepp inom beteendepsykologin, som nudging, förbättra följsamheten till behandling av hjärtkärlsjukdomar? Hör sviktsköterska Patrik Lyngå och nudingexperten Niklas Laninge diskutera hur man tillsammans med patienten skapar möjligheter för de beteendeförändringar som kan förbättra följsamheten till behandling.Medverkande: Patrik Lyngå, sviktsköterska och med. dr vid Södersjukhuset och Niklas Laninge, psykolog.

SE2206265230

 

 

 

 

 PODD  

Hur ökar vi följsamheten till läkemedelsbehandling?

”Det är bara ungefär hälften av alla patienter som tar sina läkemedel på rätt sätt”. Björn Wettermark resonerar kring varför följsamheten till ordinerad behandling är så låg och vilka konsekvenser det leder till. Men, han ger också några konkreta tips på hur vi redan idag genom ökad patientcentrering kan förbättra följsamheten.Medverkande: Björn Wettermark, professor vid Uppsala universitet.

SE2302077070

 

 

 

 

  PODD  

Hur förbättrar vi följsamhet vid sekundär prevention?

Vems ansvar är det att följsamheten till behandling successivt försämras hos patienter redan något år efter en hjärtkärlhändelse? I det här avsnittet beskriver Annika Ravn-Fischer några viktiga framgångsfaktorer för förbättrad följsamhet, där samarbetet mellan specialistklinik och primärvård, samt i slutändan dialogen med patienten kommer i fokus. Erfarenheter från VGR.Medverkande: Annika Ravn-Fischers, kardiolog och överläkare Sahlgrenska universitetssjukhuset.

SE2206265229
 

Övrigt

 

 

  PODD  

Kunskapsstyrning och vårdförlopp ger en mer jämlik vård

”Det ska vara ordning och reda inom vården av patienter med hjärtsvikt”. Hör Björn Kornhall, förklara det nyligen godkända vårdförloppet vid nydebuterad hjärtsvikt och varför han tycker att kunskapsstyrning är så viktigt.Medverkande: Björn Kornhall, överläkare, Skånes Universitetssjukhus i Lund. Medlem i region Skånes terapigrupp för hjärta/kärl och den nationella arbetsgruppen för hjärtsvikt vid Nationellt system för kunskapsstyrning.

SE2208104087

 

   

Få det senaste inom din specialitet

Anmäl dig till våra digitala utskick.

 

Boka informationsmöte

Boka ett infomationsmöte med oss på din arbetsplats eller via webben.

Kontakta oss

Har du frågor eller vill komma i kontakt med oss?

SE2301137670 (13 januari 2023)