Brist på följsamhet till ordinerad behandling är en stor utmaning och välkänt sedan tidigare. Hur vänder vi trenden och skapar en mer välbehandlad patient? Här kan du lyssna till hur experter inom aktuellt område bemöter följsamhetsproblematiken. Vad är deras erfarenheter och insikter? Låt dig inspireras och bli en del av samtalet så som det passar dig – genom podcast, webbinarier eller video.

Läs mer om medverkande experter, klicka här.


  INTERVJU  

Följsamhet till läkemedelsbehandling – nya lösningar till gamla problem

Patientföljsamhet är en av de bäst dokumenterade men ändå samtidigt en av de svåraste utmaningarna som läkekonsten har att hantera. Björn Wettermark är en av frontfigurerna i en stor europeisk satsning med målet att öka följsamheten till medicinska behandlingar.

Medverkande: Björn Wettermark, professor i Läkemedelsepidemiologi vid Uppsala universitet.

Läs mer om nya lösningar


 
  VIDEO  

Insikter och nya möjligheter för ökad följsamhet till behandling

Ta del av en sammanfattande presentation av aktuell forskning och insikter kring varför endast hälften av patienterna tar sina läkemedel på rätt sätt. Vilka insatser görs för att förbättra läget och vilka resurser finns att tillgå?

Medverkande: Björn Wettermark, professor i Läkemedelsepidemiologi vid Uppsala universitet.SE2302098662

 
  PODD  

Hur kan vi öka patienternas följsamhet till läkemedelsbehandling?

”Det är bara ungefär hälften av alla patienter som tar sina läkemedel på rätt sätt”. Hör Björn Wettermark resonera kring varför följsamheten till ordinerad behandling är så låg, vilka konsekvenser det leder till, hur vi redan idag kan tackla problemet och hur vi genom ökad patientcentrering kan minska dess omfattning. 

Medverkande: Björn Wettermark, professor i Läkemedelsepidemiologi vid Uppsala universitet.SE2302077070

 

 

  PODD  

Hur skapar vi förutsättningar för bättre patientföljsamhet genom samarbete mellan olika vårdgivare?

I sin resa genom vården träffar patienten flera olika vårdgivare med olika roller. I detta avsnitt får vi ta del av Annika Ravn-Fischers och Patrik Lyngås tankar kring hur samarbetet vårdgivare emellan kan utvecklas för att öka patientens följsamhet till ordinerad behandling.Medverkande: Annika Ravn-Fischers, kardiolog och överläkare Sahlgrenska universitetssjukhuset, och Patrik Lyngås, sviktsköterska och med. Dr Södersjukhuset.
SE2206265227

 

 

 

 

  PODD  

Hur kan vi i patientsamtalet lägga grunden för positiva beteendeförändringar?

Kan vi göra målvärden motiverande för patienten? Och hur pratar man om svåra saker som alkoholkonsumtion och övervikt? Om dessa frågor och med fokus på patientsamtalet diskuterar Annika Ravn-Fischer och Patrik Lyngå i detta avsnitt av Hjärtsnack.Medverkande: Annika Ravn-Fischers, kardiolog och överläkare Sahlgrenska universitetssjukhuset, och Patrik Lyngås, sviktsköterska och med. Dr Södersjukhuset.
SE2206265228

 

 

 

  PODD  

Erfarenheter från beteendepsykologin och hjärtsviktsvården, vad kan vi lära av varandra?

Kan moderna begrepp inom beteendepsykologin, som nudging, förbättra följsamheten till behandling av hjärtkärlsjukdom? Hör sviktsköterska och med. dr Patrik Lyngå, Södersjukhuset, och psykolog och nudingexpert Niklas Laninge diskutera hur man tillsammans med patienterna skapar möjligheter för en  beteendeförändring som också förbättrar följsamheten.Medverkande: Patrik Lyngås, sviktsköterska och med. Dr Södersjukhuset och Niklas Laninge, psykolog och nudingexpert.
SE2206265230

 

 

 

 

  PODD  

Hur förbättrar vi följsamhet vid sekundär prevention? Tankar och erfarenheter från VGR

Vems ansvar är det att följsamheten till behandling successivt försämras hos patienter redan något år efter en hjärtkärlhändelse? Hör kardiolog och överläkare Annika Ravn-Fischer beskriva några olika framgångsfaktorer för förbättrad följsamhet, där samarbetet mellan specialistklinik och primärvård, samt i slutändan dialogen med patienten kommer i fokus.Medverkande: Annika Ravn-Fischers, kardiolog och överläkare Sahlgrenska universitetssjukhuset.
SE2206265229

 

   

Få det senaste inom din specialitet

Anmäl dig till våra digitala utskick.

 

Boka informationsmöte

Boka ett infomationsmöte med oss på din arbetsplats eller via webben.

Kontakta oss

Har du frågor eller vill komma i kontakt med oss?

SE2302235528 (23 februari 2023)