Digital bildning av hjärta i bröstkorgen
  INTERVJU  

Regression av plack och könsskillnader inom kardiovaskulär prevention

Två heta ämnen inom kardiovaskulär medicin, men också väsensskilda sinsemellan. Vilka insikter och lärdomar om plackregression och könsskillnader kan vi dra, och vilka är beröringspunkterna? Magnus Bäcks stora intresse för kardiovaskulär sjukdom spänner brett och han borrar sig gärna djupt ner i frågeställningarna.Medverkande: Magnus Bäck, professor och överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Läs mer om nya lösningar


 

 

 PODD  

Hur ökar vi följsamheten till läkemedelsbehandling?

”Det är bara ungefär hälften av alla patienter som tar sina läkemedel på rätt sätt”. Björn Wettermark resonerar kring varför följsamheten till ordinerad behandling är så låg och vilka konsekvenser det leder till. Men, han ger också några konkreta tips på hur vi redan idag genom ökad patientcentrering kan förbättra följsamheten.Medverkande: Björn Wettermark, professor vid Uppsala universitet.

SE2302077070

 

 

 

  VIDEO  

Hur kan vi öka patienternas följsamhet till läkemedelsbehandling?

Så många som hälften av alla patienter tar inte sina läkemedel på rätt sätt. Björn Wettermark sammanfattar aktuell forskning och delar sin uppfattning om varför följsamheten är så dålig. Vad kan vi göra för att förbättra den och finns det några tekniska hjälpmedel som fungerar?Medverkande: Björn Wettermark, professor i Läkemedelsepidemiologi vid Uppsala universitet.

SE2302098662

 


 

 

 PODD  

Teambaserad vård ger förutsättningar för bättre patientföljsamhet

En patient med hjärtkärlhändelse får på sin resa genom vården träffa många olika vårdgivare som har olika roller att fylla. I detta avsnitt pratar kardiolog Annica Ravn-Fischer och sviktsköterska Patrik Lyngå om hur samarbetet mellan läkare, sköterskor och andra vårdgivare kan utvecklas för att öka patientens följsamhet till rekommenderad behandling.Medverkande: Annica Ravn-Fischer, docent och överläkare i kardiologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Patrik Lyngå, sviktsköterska och med. dr vid Södersjukhuset.

SE2206265227

 

 

 

 PODD  

Positiva beteendeförändringar genom patientsamtal

Hur kan vi göra målvärden motiverande för patienterna? Och hur pratar man om svåra saker som alkoholkonsumtion och övervikt? Hör kardiolog Annica Ravn-Fischer och sviktsköterska Patrik Lyngå dela sina erfarenheter kring ”det goda” patientsamtalet. Hur man gör samtalet till det viktigaste verktyget i strävan efter bättre följsamhet och friskare patienter.Medverkande: Annica Ravn-Fischer, docent och överläkare i kardiologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Patrik Lyngå, sviktsköterska och med. dr vid Södersjukhuset.

SE2206265228

 

 


 

 

  PODD  

Hur förbättrar vi följsamhet vid sekundär prevention?

Vems ansvar är det att följsamheten till behandling successivt försämras hos patienter redan något år efter en hjärtkärlhändelse? I det här avsnittet beskriver Annika Ravn-Fischer några viktiga framgångsfaktorer för förbättrad följsamhet, där samarbetet mellan specialistklinik och primärvård, samt i slutändan dialogen med patienten kommer i fokus. Erfarenheter från VGR.Medverkande: Annika Ravn-Fischers, kardiolog och överläkare Sahlgrenska universitetssjukhuset.

SE2206265229

 

 

 

 PODD  

Har hjärtsviktsvården något att lära från beteendepsykologin?

Kan moderna begrepp inom beteendepsykologin, som nudging, förbättra följsamheten till behandling av hjärtkärlsjukdomar? Hör sviktsköterska Patrik Lyngå och nudingexperten Niklas Laninge diskutera hur man tillsammans med patienten skapar möjligheter för de beteendeförändringar som kan förbättra följsamheten till behandling.Medverkande: Patrik Lyngå, sviktsköterska och med. dr vid Södersjukhuset och Niklas Laninge, psykolog.

SE2206265230

 

 

Få svar på dina frågor


Få det senaste inom din specialitet

Anmäl dig till våra digitala utskick.

 

Boka informationsmöte

Boka ett infomationsmöte med oss på din arbetsplats eller via webben.

Kontakta oss

Har du frågor eller vill komma i kontakt med oss?

SE2302235528 (23 februari 2023)