Här lyfts frågor som du som kliniker kan ställas inför vid behandling av hjärtsvikt. Låt dig inspireras av kollegors erfarneheter, lyssna t.ex. när gästmoderator Charlotta Ljungman, sviktspecialist vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, samtalar med inbjudna experter.

Hjärta och njure

Avancerad hjärtsvikt

Digitala initiativ

RWE-data


Hur ska vi agera när hjärta och njure sviktar?

 

 

  PODD  

Hjärta & njure – fastställa och hantera njursjukdom

Vilka prover bör man ta för att ha bra koll på njurarna och hur ska man agera när värderna sticker iväg?Få svar på frågor rörande njuren och behandling av HFrEF i detta avsnitt av Hjärtsnack.Gästmoderator: Charlotta Ljungman, sviktspecialist och överläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Gäst: Per Dahlberg, Överläkare, Norra Älvsborgs länssjukhus.

 

 

 

 

  PODD  

Hjärta & njure – den komplexa patienten

Djupdyk i de något mer komplexa frågeställningarna om njure och behandling av HFrEF. T.ex. hur ska vi hantera patienter med akut svikt samt de med eGFR under 30? Lyssna och ta del av hur experterna resonerar.Gästmoderator: Charlotta Ljungman, sviktspecialist och överläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Gäst: Per Dahlberg, Överläkare, Norra Älvsborgs länssjukhus.

 

 

 

 

  VIDEO  

Hjärtsvikt - ur ett njurmedicinskt perspektiv

Uppdatera dig om njuren och ta del av hur en njurspecialist ser på behandling av hjärtsvikt, hur njuren och hjärtat påverkar varandra och hur det, i sin tur, påverkar läkemedelsbehandlingen.Föreläsare: Per Dahlberg, Överläkare i njurmedicin vid specialistmedicinkliniken, Norra Älvsborgs länssjukhus.

 

 


Behandling av avancerad hjärtsvikt och när vet vi att det är dags?

 

 

  PODD  

Om avancerad hjärtsvikt – transplantation och hjärtpump

Hur vet man om en patient är aktuell för transplantationsutredning, vad kan förväntas, vad är prognosen och när är hjärtpump ett bättre alternativ? Ta del av dessa frågor och mycket mer.Gästmoderator: Charlotta Ljungman, sviktspecialist och överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Gäst: Oscar Braun, överläkare och docent vid Lunds universitet.

 

 

 

 

  PODD  

Om avancerad hjärtsvikt – fastställande och initiala åtgärder

Kan dålig hjärtfunktion gömmas bakom kompenserande faktorer? Vilka tester behövs för utredning och vilka patienter ska remitteras och inte? Lyssna till hur experterna resonerar.Gästmoderator: Charlotta Ljungman, sviktspecialist och överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Gäst: Oscar Braun, överläkare och docent vid Lunds universitet.

 

 

 

 

  VIDEO  

Behandling av avancerad hjärtsvikt – inklusive typfall

Lyssna till en övergripande beskrivning om diagnos och omhändertagande av avancerad hjärtsvikt. I ett fiktivt typfall exemplifieras när och hur vi ska agera då sjukdomen progredierar och läkemedelsbehandling inte längre är tillräcklig.Föreläsare: Oscar Braun, överläkare och docent vid Lunds universitet.

 

 


  VIDEO  

Hur skapar digitala lösningar ett bättre patientomhändertagande?

 

Digitala möjligheter för bättre patientomhändertagande - exempel från region Värmland

I region Värmland har man gått den digitala vägen för att förbättra omhändertagandet av hjärtsviktspatienterna. Få en sammanfattning av hur digitala ronder stärkt samarbetet med primärvården och om erfarenheter från att jobba med digitala sviktmottagningar.

 Föreläsare: Edit Floderer, överläkare inom Hjärt- och akutmedicin, Centralsjukhuset i Karlstad. Medlem i terapigruppen Hjärta-kärl i region Värmland.

  VIDEO  

Hur kan vi tolka RWE data i klinisk praxis?

 

Real World Evidence - erfarenheter från svenska registerstudier

Ta del av resultat från registerstudier gällande behandling av HFrEF samt hur dessa skiljer sig från data från randomiserade, kliniska studier.

 Föreläsare: Oskar Käck, medical lead, Novartis.

 

Få det senaste inom din specialitet

Anmäl dig till våra digitala utskick.

Boka informationsmöte

Boka ett infomationsmöte med oss på din arbetsplats eller via webben.

Kontakta oss

Har du frågor eller vill komma i kontakt med oss?

 

SE2301137670 (13 januari 2023)